Kronieken Parochie

Oecumenische Gebedsviering in de Anglikaanse kerk te Oostende

Op maandag 23 januari 2012 werd in het kader van de Bidweek voor de Eenheid der Christenen in de Anglikaanse kerk in de Langestraat te Oostende een Oecumenische Gebedsviering gehouden, voorgegaan door vertegenwoordigers van drie christelijke kerken aanwezig in Oostende.

Op het einde van dienst deden de voorgangers een gezamenlijk gebed

Zo gingen voor: E.H. Clifford Owen van de Anglicaanse Kerk, E.H. Antoon Wullepit, Deken van Oostende en E.H. Frans Sonneville van de Rooms-Katholieke Kerk, en Priester Bernard Peckstadt en Priester Bart D’huyvetter van de Orthodoxe Kerk. Ds. Frans Blokland van de Protestantse Kerk liet zich verontschuldigen wegens ziekte. Dit jaar was het de beurt aan de Anglikaanse Kerk om deze oecumenische dienst te organiseren. De oecumenische viering werd muzikaal begeleid door een orgelist van de Katholieke kerk en dit met samenzang.

Het welkomstwoord, en het openingsgebed werd verzorgd door de ontvangende Anglikaanse gemeenschap. De evangelielezing werd er gezongen door Vader Bernard Peckstadt. Daaropvolgend werd de homilie gehouden door E.H. E.H. Clifford Owen. Nadien werden er nog verschillende gebeden voorgelezen door de verschillende priesters afgewisseld. Nadien werd er nog een glaasje  en koekje aangeboden en was er gelegenheid tot ontmoeting achteraan in de kerk.

Voor meer foto’s van deze oecumenische viering: klik hier

 

Oecumenisch vesperdienst in de Sint Salvatorskathedraal te Brugge

Op zondag 22 januari 2012 werd reeds voor de zesde maal in het kader van de Bidweek voor de Eenheid der Christenen in de Sint-Salvators kathedraal te Brugge een “Oecumenisch Vesperdienst” gehouden.

Rooms-katholieken, Anglikanen, Orthodoxen, Protestanten kwamen in de Kathedraal bijeen om God te loven en te prijzen én om te bidden voor eenheid.
Zo gingen voor: Bisschop Jozef De Kesel, Bisschop van Brugge, E.H. Jan Tilleman E.H. Henk Laridon en E.H. Kurt Priem van de Rooms-Katholieke Kerk, E.H. Clifford Owen van de Anglicaanse Kerk, Priester Bernard Peckstadt van de Orthodoxe Kerk en Dominee Cor De Beun, van de Protestantse Kerk.

Mgr. Josef De Kesel, Bisschop van BruggeMgr Jozef De Kesel deed er het welkomstwoord, hield er de homilie las het slotgebed en gaf er de eindzegen. Dominee Cor De Beun en E.H. Jan Tilleman lazen er afgewisseld enkele gebeden voor en Vader Bernard Peckstadt zong er het Evangelie.

Dit alles werd afgewisseld met gezangen opgeluisterd door het kathedraalkoor o.l.v. Ignace Thevelein en ons parochiekoor o.l.v. Igor Krosjka. Het werd een deugddoende gebedsdienst voor de vele aanwezigen.

De gelovige gemeenschap tijdens de oecumenische vesperdienst

Moge dit samen bidden ons dichter bij elkaar brengen. Nadien werd er nog een glaasje aangeboden en was er nog een ontmoeting in dezelfde Sint-Salvatorskathedraal.

De vertegenwoordigers van de verschillende Christelijke kerken

Voor meer foto’s van deze Oecumenische vesperdienst: klik hier

Oecumenische gebedsviering in de Anglikaanse kerk te Knokke

Op vrijdag 20 januari 2012 kwamen zo’n 80 christenen samen voor de oecumenische gebedsdienst in de anglicaanse kerk St. George’s in de Zoutelaan te Knokke-Heist. Vanuit de katholieke, protestantse, orthodoxe en anglicaanse geloofsgemeenschappen hebben we samen gezongen en gebeden we om de eenheid van de christenen.

We waren te gast bij de anglicaanse geloofsgemeenschap die de organisatie van de dienst op zich nam dit jaar. Anglicaans priester Stephen Murray heeft met verve getoond dat zijn Nederlands er sterk op vooruit is gegaan.
Op een spontane wijze werden we meegenomen in een mooie bezinning over de aard van veranderingen. Het thema van de gebedsweek was immers: ‘Allen zullen wij veranderd worden door de overwinning van onze Heer Jezus Christus’. Voorgangers in de dienst waren; Jan Van Wassenhoven, Pradip Smagge, Willy Snauwaert (katholieke priesters), Stephen Murray (anglicaans priester), Alexander Eberson (protestantse dominee) en Bernard Peckstadt (orthodoxe priester).

Na de gebedsdienst was er een gezellige ontmoeting bij een hapje en een drankje. Er zijn plannen om de oecumenische beweging in Knokke-Heist niet langer te beperken tot die ene gebedswake in de gebedsweek, maar om die eenheid ook doorheen het jaar zichtbaar en voelbaar te maken. De voorgangers uit de verschillende geloofsgemeenschappen willen daarin het voortouw nemen.
We willen tenslotte niet alleen bidden met Jezus ‘opdat allen één worden’ maar willen er ook werk van maken. Wordt vervolgd! Nu geven we al mee dat voor volgend jaar de katholieke geloofsgemeenschap de oecumenische gebedsdienst zal organiseren en dat op vrijdag 25 januari 2013 om 19u in de Heilig Hartkerk in de Dumortierlaan.

Voor meer foto’s van deze oecumenische gebedsviering: klik hier

Concert van het Slavisch-Byzantijns ensemble “Gospodi”

Op vrijdag 16 december 2011 ontvingen wij in onze orthodoxe kerk te Brugge voor een concert het Slavisch-Byzantijns Ensemble “Gospodi”. Dit ensemble bestaat uit slechts vier koorzangers, die liturgische muziek brachten in een sfeer van eenvoud.

 Dit concert werd ingericht door onze orthodoxe parochie van de HH. Konstantijn en Helena te Brugge. Meer dan 120 personen kwamen luisteren en meebidden en genoten er van de prachtige stemmen van deze zangers.
Het koor “Gospodi” bracht ons een originele benadering van de orthodoxe Slavische liturgische muziek. Het ensemble Gospodi is bijna dertig jaar en begrip en werd ooit gesticht door Herman Elegast en Guido Casseman. Sinds 2005 bestaat het koor uit Pieter Stevens (alt), Michaël Wittoek (tenor), Wenceslaus Mertens (bariton) en Frederik Meireson (bas). Het koor zong er hoofdzakelijk in het Kerkslavisch. Vader Bernard Peckstadt hield er woord van en gaf er een korte uitleg over het ensemble Gospodi en de liturgische muziek in de Orthodoxe Kerk (zie elders in dit blad). Hij verwelkomde er ook enkele personaliteiten waaronder Bisschop Jozef De Kesel, Bisschop van Brugge, alsook Bisschop Athenagoras van Sinope (hulpbisschop van onze Metropoliet Panteleimon), Aartspriester Ignace Peckstadt, Pater Hildebrand Van der Maelen (Augustijn) die momenteel dient in de parochie van Zingem; en tenslotte Diaken Wilfried Desmureaux van de parochie van Sint-Kruis. Tevens verwelkomde hij er dhr. Albert Raes, ereconsul van Marokko en voormalig hoofd van de Belgische Staatsveiligheid; alsook Professor en Neurochirurg Luc Calliauw.In het midden Monsigneur Josef De Kesel - Bisschop van Brugge

Het koor Gospodi bracht ons een bloemlezing doorheen de Goddelijke Liturgie met reeds een vooruitblijk naar Kerstmis. Men zong er dan ook voornamelijk gezangen uit hun nieuwe CD met als titel “Veruyu”.

Veruyu verwijst niet alleen naar de eerste woorden van het geloofbelijdenis in het Oudslavisch maar verwijst ook naar de rode draad van dit programma namelijk het vertrouwen in een mysterie dat alles en allen  overstijgt.  De unieke kracht van Gospodi schuilt in zijn eenvoud, magistrale werken uitgevoerd in subtiele samenzang die geen mens onberoerd laat.
Zo werd de luisteraar tijdens het concert uitgenodigd om af te dalen in zichzelf op een tocht van verstilling, naar een land zonder pad, waarbij woorden te kort schieten. De stilte en de rust die  dit koor ons bracht met dit concert is iets enig en uniek.   Als bis-nummer zong het koor nog stille nacht in het Russisch. Dat het een succes was daar kunnen al diegenen die er waren van getuigen. Het was echt de hemel op aarde! Wij ontvingen nog heel veel positieve commentaren en velen vroegen ons: “hopelijk tot één van de volgend jaren voor een nieuw concert”.
Tenslotte dank aan allen voor het welslagen van dit initiatief.

Voor meer foto’s van dit concert: klik hier

Opening van het 62ste Academiejaar van het Europacollege

Tijdens een plechtigheid in het Concertgebouw (‘tzand, Brugge) is op woensdag 26 oktober 2011 het nieuwe academiejaar van het Europacollege officieel geopend. Dit jaar volgen er 320 studenten les aan de Europese post-universitaire instelling in Brugge uit vijftig verschillende landen.

De openingceremonie werd geopend door de dhr. Inigo Méndez de Vigo, Voorzitter van de Raad van bestuur van het Europacollege. Nadien was het de beurt aan dhr. Paul Demaret, rector van het europacollege die het academiejaar 2011-2012 voorstelde alsook de figuur van Marie Curie als patrones van de promotie 2011-2012. Na zijn uiteenzetting werd de openingsrede gehouden door de Italiaanse president Giorgio Napolitano. Die had het onder meer over de eurocrisis en stak de Italiaanse studenten aan het college een hart onder de riem.
Voor deze opening van het 62ste Academiejaar van het Europa college was ook uitgenodigd Priester Bernard Peckstadt, Rector van de Orthodoxe Parochie van Brugge, als vertegenwoordiger van de Orthodoxe Kerk.Herinneren we er even aan dat elk jaar zowat 20 orthodoxe studenten van diverse afkomst studeren aan dit gerenomeerd internationaal instituut. Vader Bernard had de gelegenheid enkele van de prominenten te begroeten alsook kennis te maken met enkele orthodoxe studenten.
Onze Parochie wenst aan alle orthodoxe studenten een gezegend studie jaar toe. Zij hoopt hen in de maand januari uit te nodigen in onze parochie voor een vesperdienst gevolgd door een kaas- en wijnavond en een gezellig samen zijn.

Overlijden van Agnes Laroy

Op 27 oktober 2011 is te Brugge in de Heer ontslapen onze geliefde dienares Agnes Laroy. Zij werd geboren op 21 januari 1937 te Aalter en is na een periode van een ernstige ziekte van ons heengegaan. Zij was lid van de parochieraad, kerkfabriek, catecheseteam en van ons parochiekoor. Daarbij was ze ook één van de stichters van het iconenatelier de Heilige Johannes van Damaskus welke steeds plaats had in de schoot van onze parochie. De Dienst van Overledene werd gevierd op 3 november 2011 in onze kerk van de HH. Konstantijn en Helena te Brugge en werd voorgegaan door Vader Bernard Peckstadt.
Nadien had dienst van de begrafenis plaats op het Kerkhof van Sint-Kruis in aanwezigheid van alle familieleden, parochianen en vele vrienden. Wij bidden voor de dienares Gods Agnes die ons is voorgegaan en we betuigen ons medeleven aan alle familieleden.
Op zondag 4 december 2011 vierden we een dienst van nagedachtenis (40 dagen na overlijden) voor Agnes in onze kerk van de H.H. Konstantijn en Helena te Brugge.

Eeuwige gedachtenis! Eeuwige gedachtenis! Eeuwige gedachtenis!

Enkele herinneringen aan Agnes

 Vanwege de parochie
Agnes is voor mij een voorbeeld van een mens wiens leven waardevol werd geleefd. Alleen al het feit dat ze heel haar leven in het teken van de zorg voor kinderen doorbracht, is voldoende. Eerst zorgde zij voor  haar kleinere broers en zussen, daarna – voor de kinderen in de kleuterschool waar ze als kleuterjuf werkte, daarna – voor haar vele pleegkinderen, daarna – voor haar adoptiedochters, en nog daarna – voor haar kleinkinderen en metekinderen.  In mijn ogen is ze De Moeder en had ze alles wat dit te betekenen heeft: een warm huis waar je zich altijd zo ontspannen, gezellig  en welkom voelde, interesse in je persoon, medeleven en troost. Ze had diepgang, en al verschillen we jaren in leeftijd, heb ik haar als mijn vriendin beschouwd, met wie een gesprek soms boeiender was  dan met de meeste  leeftijdsgenoten.

Aan haar heb ik te danken dat ik nu kan meezingen in het koor, zij is mijn leermeester geweest. In mijn huis hangen er iconen die haar hand heeft geschreven. En zo heeft ze ook in mijn leven een spoor achtergelaten die het onmogelijk maakt om haar te vergeten. Dit is nu ook wat mij rest om jou, lieve Agnes,  nog van harte te wensen: EEUWIGE GEDACHTENIS! EEUWIGE GEDACHTENIS! EEUWIGE GEDACHTENIS!

Evgenia Krylova

Agnes. De bewaarengel voor haar naasten en ook haar  mindere naasten. De zorgzame, beminnelijke, goedlachse maar tevens ook de sterke vrouw uit het Eerste Testament.  Een ruim hart met een zoekende geest.

Geen pilaarheilige maar met haar beide voeten gepland in  het dagdagelijkse leven met haar zorgen,  pijn,  vreugden en verdriet.

Leven was voor haar een godsgeschenk, dat ze  koesterde maar ook graag doorgaf. Volheid van Leven mag nu haar deel zijn. Een goede vriendin ging heen.

Alex Kinnet

Vanwege het iconenatelier

De bezielster van onze Ikonencursus was er Altijd voor ons, met een lach, met een bemoedend en  geruststellend

woordje voor iedereen. Ook voor de beginnelingen zei ze vele keren in de cursus” ’t komt allemaal wel goed, en Vader gaat u wel helpen”.

Ook de zorg voor spijs en drank in het keukentje nam zij op zich,met de onmisbare hulp van anderen waren ze een team.

Ik denk dat ik in naam van iedereen mag zeggen: we zullen Agnes enorm missen, maar vergeten doen we Agnes nooit. Bedankt AGNES, lieve groet ,

Maria Lapon

Eigenlijk heb ik Agnes dit jaar leren kennen.
Het was mijn eerste icoon schilderen cursus in Brugge

Zij was het die mij welkom heette
Zij was het die mij op mijn gemak stelde
zij was het die zorgde dat ik de goede kleuren pigmenten bekwam
zij was het die mij aanmoedigde
zij was het die zorgde voor lekkers ’s middags en tussenin
zij was het over wie verteld werd dat ze zeer mooie iconen maakte
maar die tot mijn verwondering niet mee schilderde
zij was het wiens ogen blonken bij al het moois dat daar in het atelier tot stand kwam
Agnes, ik heb je maar even gekend, maar je bent iemand om nooit te vergeten. groetjes

Francine Hendrickx

Er is koffie, er is thee, haar warme gastvrijheid zal me altijd bijblijven. Ook haar opbeurende schouderklopje als het even met het schilderen moeilijk ging.

Groeten Sanny Martincic.

Iconencursus mei 2011Het was steeds in januari uitkijken naar de uitnodiging voor de komende cursus in mei. Agnes was dan reeds bedrijvig met de uitnodigingen, de telefoontjes met eventuele nieuwe kandidaten. De eerste cursusdag was steeds een blij weerzien met de “oudere” medecursisten, maar ook met de “moeder” van het geheel : Agnes. Altijd stond alles klaar om aan het “werk” te gaan. We gingen de twee weken vaak met veel zuchten en telkens opnieuw schilderen door, maar de koffie en thee-pauze’s waren een welkome ontspanning. Het middagmaal was steeds pico-bello in orde. Maar wat toch dieper gaat, zijn de bezinning, het geloof, het één worden met de icoon waar je aan werkte. En de bemoedigende woorden van Agnes : “het komt wel goed”, die gaven ons weer moed om verder te gaan.
Agnes we zullen je missen, en wat de toekomst ook brengt, het zal nooit meer hetzelfde zijn.
Prediker zegt het : alles heeft zijn tijd.  Waarschijnlijk ook deze cursussen waar je telkens naartoe leefde, hebben hun tijd gehad, maar we zijn toch met een aantal die heel veel moed, deugd en kracht mochten ontvangen uit jouw aanwezigheid. We zullen zelf verder schilderen en nog vaak aan je denken, wetende dat jij nu leeft in de eeuwigheid, waar allen eens samen komen. Rust nu Agnes bij De God van ons allen.

 Diane Lannoyé

Oecumenische vredeswake voor 11 november te Knokke-Heist

Op uitnodiging van de gemeente werd op vrijdag 11 november een oecumenische vredeswake gehouden in de Margaretakerk. De muzikale ondersteuning kwam van de For Freedom Pipe Band en Willie Boy & Friends.

De burgemeester en schepenen van de stad Knokke-heist en de For Freedom Pipe band

De gedichten en vredesteksten werden gebracht door leerlingen en leerkrachten uit de verschillende scholen in onze gemeente. Er was een mooie powerpoint met afbeeldingen over oorlog en vrede. Zo werd de vredeswake een totaalgebeuren van luisteren naar muziek en teksten, kijken naar zinvolle beelden op het scherm en het aanvoelen dat vrede belangrijk is en blijft.
Tijdens het bidden van het oecumenische Onze Vader wisten we ons verbonden met elkaar en met God, bron van alle vrede.

Vader Bernard Peckstadt vertegenwoordigde er de Orthodoxe Kerk

In deze gebedsdienst waren ook de anglicaanse priester Stephen Murray en orthodoxe priester Bernard Peckstadt aanwezig. Vanuit de parochiefederatie waren priester Pradip Smagge, priester Jan Lavaert en priester Joseph Monballyu van de partij. Het was voor alle aanwezigen, zowel jong als minder jong, een deugddoende vredeswake. Nogmaals dank ook aan de organisatoren.

Hier nog even de vredeshaiku:

“Vrede” zei het kind

“Vrede” zei de generaal

maar het klonk anders

Nadien legden leerlingen van de meeste kneistse scholen samen met vele jeugdverenigingen vrijdag een bloemstuk neer aan het monument van de gesneuvelden op het Frans Desmidtplein. Ook de Burgemeester en het voltallige schepencollege was op de herdenking aanwezig. De ceremonie onder begeleiding van het  For Freedom Pipeband en de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia.
Na de traditionele 11 novembertoespraak van burgemeester Graaf Leopold Lippens, droeg rabbijn Aaron Malinsky een gebed op voor alle slachtoffers van de Holocaust.

Het ceremoniepeloton van de Lokale Politie onder leiding van hoofd-inspecteur Philippe Vilein sloot af met een eresalvo ter ere van alle Knokke-Heistse oorlogslachtoffers. Na het officiële gedeelte was er een gezellige openluchtreceptie met een gratis Love & Peaceconcert van the Sue Price Partyband.

 

Parochiefeest van de HH. Kyrillos en Methodios te Oostende

Parochiefeest van de HH. Kyrillos en Methodios te Oostende

Ons parochiefeest gedachtenis van de Heilige apostelgelijken
Kyrillos en Methodios, Apostelen der Slaven,
en tevens de negenste verjaardag van de oprichting van deze parochie.

Op zaterdag 8 mei 2010 vierden we met luister en eer, en in een geest van intense vreugde de gedachtenis van de Heilige Apostelgelijken Kyrillos en Methodios, Apostelen der Slaven, het patroonfeest van onze Parochie. Het was de negende verjaardag van de stichting van deze Parochie. Het was Bisschop Athenagoras van Sinope die voor de gelegenheid de Goddelijke Liturgie kwam presideren. Vooraf werden de Metten gezongen en voorgegaan door Oikonomos Bernard, rector van deze parochie.

Met Bisschop Athenagoras concelebreerden de Oikonomos Bernard Peckstadt (rector van de Parochies van Brugge en Oostende), en Théophile Pelgrims (Brussel). Het werd een heel mooie en harmonieuze Goddelijke Liturgie. Er werd heel mooi gezongen door ons parochiekoor o.l.v. onze koorleider Carlo.

Na de Goddelijke Liturgie sprak Bisschop Athenagoras, ons heel hartelijk toe. Zo zei hij o.m. dat wij allen geroepen zijn het voorbeeld van de Heiligen Kyrillos en Methodios na te volgen, opdat wij in hun spoor verkondigers mogen zijn van het orthodoxe geloof, zonder weliswaar aan proselytisme te doen.

We zijn vooral geroepen getuige te zijn van ons geloof bij onze orthodoxe broeders en zusters die verwijderd leven van onze Kerk.

Het is belangrijk te blijven onderlijnen welke de betekenis is van onze parochie voor de orthodoxe christenen die in Oostende en omstreken leven. De parochie is er opdat ze zich kunnen integreren in het leven van onze heilige Orthodoxe Kerk, in de traditie die ze ons overlevert en in de gemeenschap van orthodoxe broeders en zusters die in Oostende hun deelgenoten zijn van het mysterie van kerk-zijn, ongeacht van welke afkomst we zijn, welke taal we spreken, maar precies zoals Paulus het zo kenschetsend in zijn Brieven schrijft, als één Lichaam van Christus en in een diepe geest van liefde.

Na de Liturgie hadden de gelovigen tijd om samen te zijn voor de Agapen die plaats hadden juist achter de kerk in de zaal “Huize Astrid” te Oostende.

Dank aan allen die meehielpen voor de verzorging van ons parochiefeest!

Dank ook aan hen die in het bijzonder bijdroegen tot het buffet!

Dank aan diegenen die geholpen hebben voor het opnetten van onze kerk. Hierbij willen wij toch speciaal vernoemen : Ethel, Paul, Cathy, Marie-Thérese, Claude en Jan en alle anderen die zich bijzonder hebben ingezet.

Gearchiveerd onder: Actualiteiten, Kronieken Parochie Oostende, Uncategorized | Reageer »
Ons parochiefeest gedachtenis van de Heilige apostelgelijken Kyrillos en Methodios, Apostelen der Slaven, en tevens de achtste verjaardag van de oprichting van deze parochie.
Geplaatst op mei 11, 2009 door orthodoxie

Op zaterdag 9 mei 2009 vierden we met luister en eer, en in een geest van intense vreugde de gedachtenis van de Heilige Apostelgelijken Kyrillos en Methodios, Apostelen der Slaven, het patroonsfeest van onze Parochie. Het was de achtste verjaardag van de stichting van deze Parochie. Het was Bisschop Athenagoras van Sinope die voor de gelegenheid de Goddelijke Liturgie kwam presideren. Vooraf werden de Metten gezongen en voorgegaan door Oikonomos Bernard, rector van deze parochie.

DSC_0062

Parochiefeest te Oostende

Met Bisschop Athenagoras concelebreerden de Oikonomos Bernard Peckstadt (rector van de Parochies van Brugge en Oostende), en Théophile Pelgrims (Brussel), alsook Diaken Ciprian Popescu (Brussel).

Het werd een heel mooie en harmonieuze Goddelijke Liturgie. Er werd heel mooi gezongen door ons parochiekoor o.l.v. onze koorleider Carlo.

Na de Goddelijke Liturgie sprak Bisschop Athenagoras, ons heel hartelijk toe. Zo zei hij o.m. dat wij allen geroepen zijn het voorbeeld van de Heiligen Kyrillos en Methodios na te volgen, opdat wij in hun spoor verkondigers mogen zijn van het orthodoxe geloof, zonder weliswaar aan proselytisme te doen.

We zijn vooral geroepen getuige te zijn van ons geloof bij onze orthodoxe broeders en zusters die verwijderd leven van onze Kerk. Na de Liturgie hadden de gelovigen tijd om samen te zijn voor de Agapen die plaats hadden juist achter de kerk in de zaal “De Volksbond” te Oostende.

De feestelijke agapen

Dank aan allen die meehielpen voor de verzorging van ons parochiefeest! Dank ook aan hen die in het bijzonder bijdroegen tot het buffet! Dank aan diegenen die geholpen hebben voor het opnetten van onze kerk. Hierbij willen wij toch speciaal vernoemen : Ethel, Marie-Thérese, Paul, Cathy, Jacky en Francine en alle anderen die zich bijzonder hebben ingezet.