De Kerkfabriek

Onze Parochie werd – dank zij de goede en vaderlijke zorg van onze aartsbisschop, Metropoliet Athenagoras van Belgie – en de goede bemiddeling van de rector Aartspriester Bernard Peckstadt werd de parochie van Oostende vlug erkend. We zijn hen daarvoor heel erkentelijk!

Bij Koninklijk Besluit van 8 juni 1998, werd de Orthodoxe Parochie van de HH. Kyrillos en Methodios , gevestigd te Brugge, erkend.

De gebiedsomschrijving van die parochie strekt zich uit over een deel van het grondgebied van de Provincie West-Vlaanderen tot en met Oostende.

De maatschappelijke zetel van de Kerkfabriek bevindt zich op het volgende adres : Ezelstraat 85 te 8000 Brugge

De Kerkfabrieksraad bestaat uit :

  • Daniël Magurianu, voorzitter
  • Priester Andreas D’hoe, bedienaar van de Parochie van rechtswege ondervoorzitter,
  • Oksana Mitiaikina, schatbewaarder,
  • Paul Remerie, secretaris,
  • Claude Bouillon, Hélène Ghinis leden