Oecumenisch Patriarchaat in België

Orthodoxe Kerk van de Heilige Nikolaas te Roterdam

Het Oecumenisch patriarchaat in België, Nederland en Luxemburg

 Er is een aartsbisdom België en een exarchaat Nederland en Luxemburg. Metropoliet Panteleimon (Kontogiannis) is aartsbisschop en exarch. Hij wordt bijgestaan door 2 hulpbisschoppen Maximos (Mastichis) van Evmenia en Athenagoras (Peckstadt) van Sinope. Het aartsbisdom België telt 23 parochies. Het exarchaat Nederland en Luxemburg heeft 8 parochies, waarvan 5 in Nederland en 3 in Luxemburg en 1 klooster.

 Daarnaast zijn er zowel in België als in Nederland 10 parochies behorende tot het Aartsbidom der Russisch-Orthodoxe Kerken in West-Europa (exarchaat van het oecumenisch patriarchaat). Zij ressorteren onder aartsbisschop Gabriël (de Vylder) van Komana met zetel te Parijs.

Orthodoxe Kerk van de Heilige Nikolaas te Roterdam

Tot slot zijn er in België ook 3 Oekraïense parochies. Zij hebben een eigen bisschop Andrej (Peshko) van Krateia die resideert te Londen.

Op 29 juni 1957 werd het eerste Grieks-orthodoxe kerkgebouw, in traditionele stijl gebouwd, in Nederland, gewijd aan Nicolaas van Myra, ingewijd door bisschop Jakobos van Apamea. Dit gebouw staat aan de Westzeedijk in Rotterdam.

 (Zie verder bij Aartsbisdom)