Oecumenisch vesperdienst in de Sint Salvatorskathedraal te Brugge

Op zondag 22 januari 2012 werd reeds voor de zesde maal in het kader van de Bidweek voor de Eenheid der Christenen in de Sint-Salvators kathedraal te Brugge een “Oecumenisch Vesperdienst” gehouden.

Rooms-katholieken, Anglikanen, Orthodoxen, Protestanten kwamen in de Kathedraal bijeen om God te loven en te prijzen én om te bidden voor eenheid.
Zo gingen voor: Bisschop Jozef De Kesel, Bisschop van Brugge, E.H. Jan Tilleman E.H. Henk Laridon en E.H. Kurt Priem van de Rooms-Katholieke Kerk, E.H. Clifford Owen van de Anglicaanse Kerk, Priester Bernard Peckstadt van de Orthodoxe Kerk en Dominee Cor De Beun, van de Protestantse Kerk.

Mgr. Josef De Kesel, Bisschop van BruggeMgr Jozef De Kesel deed er het welkomstwoord, hield er de homilie las het slotgebed en gaf er de eindzegen. Dominee Cor De Beun en E.H. Jan Tilleman lazen er afgewisseld enkele gebeden voor en Vader Bernard Peckstadt zong er het Evangelie.

Dit alles werd afgewisseld met gezangen opgeluisterd door het kathedraalkoor o.l.v. Ignace Thevelein en ons parochiekoor o.l.v. Igor Krosjka. Het werd een deugddoende gebedsdienst voor de vele aanwezigen.

De gelovige gemeenschap tijdens de oecumenische vesperdienst

Moge dit samen bidden ons dichter bij elkaar brengen. Nadien werd er nog een glaasje aangeboden en was er nog een ontmoeting in dezelfde Sint-Salvatorskathedraal.

De vertegenwoordigers van de verschillende Christelijke kerken

Voor meer foto’s van deze Oecumenische vesperdienst: klik hier

No comments yet

Comments are closed