Parochieblad

Het kruis is het tweemaandelijksblad contactblad van onze Parochie van de Heiligen Konstantijn en Helena van Brugge en van de Heiligen Kyrillos en Methodios . Een tijdschrift is de kroniek, en de kronieken zijn het leven van de mens. Hetgeen wij moeten leren over de Kerk en haar gelovigen is iets levendigs, iets waarachtigs en realistisch! Ons opzet bestaat erin van informatie te leveren over het leven van de Kerk, alsook de bezinning over actuele problemen die de ganse christelijke wereld bezighouden.

Dit tijdschrift wil in de eerste plaats de orthodoxe gelovigen van de regio Brugge en Oostende informeren over het leven en de activiteiten van onze Parochie. Het liturgisch programma zal voortaan alleen nog te vinden zijn in het contactblad. Naast artikels van theologische en spirituele aard, zal het een aantal vaste rubrieken omvatten met beknopte informatie over de grote gebeurtenissen van de Orthodoxe Kerk, zowel op wereldvlak als in eigen land.

HET KRUIS: Tweemaandelijks tijdschrift :

Redactieverantwoordelijke : Aartspriester Bernard Peckstadt.
Redactiesecretariaat: De Vrierestraat 19 – B-8300 Knokke-Heist
Redactiemedewerkers: Aartspriester Bernard Peckstadt,  Aartspriester Bart D’Huyvetter, Wim Charlet.

Contact: E-mail: orthodoxie.brugge@skynet.be

Iedereen kan zich abonneren op dit tijdschrift van “HET KRUIS” door zijn adresgegevens te melden aan het redactiesecretariaat en mits betaling van het jaarlijks abonnementsgeld.