Eerste Goddelijke Liturgie

Eerste Goddelijke Liturgie in de schoot van onze Parochie 7 april 2001

Eerste Goddelijke Liturgie 7 april 2001

Het was op 7 april 2001 (Lazaruszaterdag) dat de toenmalige rector van de Orthodoxe Parochie van de HH. Konstantijn & Helena in Brugge, Archimandriet Athenagoras Peckstadt (nu bisschop), voor het eerst een Goddelijke Liturgie vierde in de koningin der badsteden, Oostende.

Dit gebeurde op vraag van orthodoxe gelovigen van Russische afkomst, maar het initiatief stond van meet af aan open voor alle orthodoxe christenen van de regio.

Het was Zijn Eminentie Metropoliet Panteleimon van België, vertegenwoordiger van het geheel van de Orthodoxe Kerk in België die dit initiatief zegende!

De vieringen hadden plaats in de Anglicaanse Kerk, Langestraat 101, en vingen aan om 10u.  Voor de eerste Goddelijke Liturgie waren er ruim vijftig gelovigen bijeengekomen.

Eerste Goddelijke Liturgie

De tweede viering had plaats op zaterdag 5 mei 2001 en telde een dertigtal deelnemers. De orthodoxe gelovigen van Oostende beloofden immers minstens eens per maand naar Brugge af te zakken voor de Liturgie.  Hierbij richten wij een bijzonder woord van dank aan al diegenen die zich inzetten voor dit initiatief, speciaal onze koorleider Carlo, sommige leden van ons koor en onze acolieten Patrick en Avtandil.