Oprichting van de parochie

De eerste rector Archimandriet Athenagoras samen met Patrick Dezillie.

Het was op 7 april 2001 (Lazaruszaterdag) dat de toenmalige rector van de Orthodoxe Parochie van de HH. Konstantijn & Helena in Brugge, Archimandriet Athenagoras Peckstadt (nu bisschop), voor het eerst een Goddelijke Liturgie vierde in de koningin der badsteden, Oostende. Dit gebeurde op vraag van orthodoxe gelovigen van Russische afkomst, maar het initiatief stond van meet af aan open voor alle orthodoxe christenen van de regio. Het was Zijn Eminentie Metropoliet Panteleimon van België, vertegenwoordiger van het geheel van de Orthodoxe Kerk in België die dit initiatief zegende!

De Liturgie wordt er de eerste zaterdag van de maand gevierd!

Eerste Liturgie in onze eigen kerk te Oostende

De nieuwe rector van de Orthodoxe Parochie van Brugge, Priester Bernard Peckstadt, heeft zijn eerste Goddelijke Liturgie gevierd in de schoot van de orthodoxe gemeenschap van Oostende op zaterdag 6 september 2003, waarbij hij van Bisschop Athenagoras meteen ook de fakkel van verantwoordelijkheid over deze gemeenschap overhandigd kreeg.

Op zaterdag 1 mei 2004, gedachtenis van de Heilige Profeet Jeremias, werd de derde verjaardag gevierd van de regelmatige vieringen van de orthodoxe Liturgie in Oostende. Deze verjaardag werd in de vreugde van de Paastijd gevierd met een feestelijke Goddelijke Liturgie voorgegaan door Bisschop Athenagoras van Sinope, in concelebratie met Priester Bernard Peckstadt, in aanwezigheid van een mooi aantal gelovigen van de meest diverse afkomst : belgen, grieken, russen, oekraieners, witrussen, georgiërs, serviërs en roemenen. In zijn toespraak beklemtoonde Bisschop Athenagoras : “het belang van de lokale eenheid van de orthodoxe christenen, als één enkele eucharistische gemeenschap, verenigd in de éne Heer Jezus Christus. Die éénheid is echt heel belangrijk, precies vandaag dat de Europese Unie 10 nieuwe lidstaten in haar schoot opneemt en de stem van de Orthodoxie meer en meer als één dient te worden gehoord”.

Zijn Eminentie Metropoliet Panteleimon van België, Exarch van de Oecumenische Patriarch, heeft op 29 oktober 2004 de orthodoxe gemeenschap van Oostende officieel uitgeroepen en erkend als de Orthodoxe Parochie van de HH. Kyrillos en Methodios en Priester Bernard Peckstadt aangesteld als rector ervan. Dit nieuws werd warm onthaald door de orthodoxe gelovigen van Oostende en regio!

De kleine waterwijding bij de inzegening van onze nieuwe kerk

Op zaterdag 1 april 2006, Gedachtenis van de Heilige Maria van Egypte en van de Heilige Makarios, abt, mochten we voor het eerst een Goddelijke Liturgie vieren in onze eigen kerk. Eerst celebreerde Priester Bernard Peckstadt de Kleine Waterwijding en zegende hij de kerk en het gebouw in. De Goddelijke Liturgie concelebreerde hij samen met Priester Pius Pauwelyn van de Parochie van de Heilige Amandus te Kortrijk.

Op zaterdag 13 mei 2006 vierden we er de gedachtenis van de Heilige Apostelgelijke Kyrillos en Methodios, Apostelen der Slaven, het patroonsfeest van onze Parochie. Het was tevens de vijfde verjaardag van de stichting van deze Parochie. Het was onze Metropoliet, Mgr Panteleimon, die voor de gelegenheid de Goddelijke Liturgie kwam presideren.