Buitenzicht van de Orthodoxe kerk HH. Kyrillos en Methodios
Binnenzicht van onze kerk
De Moeder Gods van het teken
Binnen zicht van de bijkapel van de HH Kyrillos en Methodios
Het Heiligdom van de bijkapel
De iconostase