Toespraak door Z.E. Metropoliet Panteleimon

Toespraak gehouden door Z.E. Metropoliet Panteleimon
van België tijdens ons parochiefeest van de HH. Kyrillos en Methodios te Oostende
en tevens viering van vijf-jarig bestaan van onze parochie

13 mei 2006 

Onze Metropoliet Panteleimon

Dierbare gelovigen,

Ons samenzijn hier in deze jonge parochie brengt mij vijftig jaar terug, toen ik hier als jonge priester in België aankwam. In die jaren zijn vele gastarbeiders naar België gekomen om er te werken in de koolmijnen: grieken, russen, oekrainers, serviërs enz… We hadden toen niets, geen kerk, geen woning, geen wedde, en ja wij celebreerden regelmatig de Goddelijke Liturgie in openlucht of in een barak die ten tijde van de Duitse bezetting was neergezet. Maar toch slaagden we er in een hechte kerkgemeenschap te vormen als orthodoxe christenen onder elkaar.

In feite zien wij hier zowat het zelfde fenomeen. Velen onder U zijn hier gekomen uit diverse landen of gebieden: oekrainers, roemenen, bulgaren, serviërs, grieken, russen enz… Het grote verschil is dat U hier toegkomen bent en dat U er een parochie hebt mogen vinden die voor alle orthodoxe gelovigen openstaat om U te onthalen en om samen God te danken, God te dienen en vooral onze naaste lief te kunnen hebben als onzelf.

Door de grote inspanningen en de tussenkomst van uw rector, Priester Bernard, ondersteund door Mgr Athenagoras, hebt U dit grote geluk een ware orthodoxe gemeenschap te mogen vormen.

Het is goed dat een bisschop of priester dit alles probeert te verwezelijken, maar het is nu ook heel belangrijk dat U, gelovigen, uw steun betuigt en allen samen poogt een Kerk te vormen, ongeacht welke uw afkomst zij: roemeen, vlaming, bulgaar, griek of rus. Ja, wat ons bindt is dat we allen orthodoxe christenen zijn en het is heel belangrijk dat wij hier ook in deze stad deze eenheid van onze Orthodoxie kunnen actualiseren en beklemtonen.

Ik wens U allen veel geluk en Gods zegen toe voor uw jonge parochie. En ik hoop dat deze parochie met Gods hulp verder mag uitgroeien en zich ontwikkelen. Christus is verrezen!