Orthodox gebedenboek

Bij het Feest van de Heiligen Konstantijn en Helena op 21 mei 2008 werd een nieuw gebedenboekje uitgegeven. Dit gebedenboekje met de teksten genomen uit het Grieks en Russisch is een heruitgave van het “Gebedenboek van de Orthodoxe Kerk”, dat is uitgegeven in 1988. Het zal een ideaal hulpmiddel zijn voor de relatie tussen God en de mensen.

Dit gebedenboekje is als volgt samengesteld. Vooreerst heeft men de morgen- en avondgebeden, die alle gelovigen dagelijks zullen bidden. Naargelang de tijd het toelaat, kan men deze geheel of gedeeltelijk bidden. Er zijn verder drie communiegebeden : een avond¬ communiegebed als voorbereiding op het deelnemen aan de H. Gaven van de volgende dag, een tweede dat voor de communie kan gebeden worden en tenslotte een dank zeggingsgebed.

Verder heeft men nog gebeden vòòr en na de maaltijd, vòòr en na de les, gebeden voor zieken en overledenen, het reisgebed, het Jezusgebed, enz…

Het Jezusgebed, dit korte gebed. “Heer Jezus Christus, Zoon van God, heb medelijden met mij zondaar”, is als het ware de polsslag, meer nog de ziel van de Orthodoxie. In het dagelijks leven is dit gebed heel belangrijk, omdat het op elk moment van de dag kan herhaald worden, zodat de mens in een toestand van onophoudelijke relatie met God gaat verkeren.

“Bid zonder ophouden” zegt de H. Apostel Paulus (1 Thess. 5,17).

Tot slot hoop ik dat dit gebedenboek vooral van echt praktisch nut moge zijn voor vele gelovigen en dat het ons steeds in dichtere relatie moge brengen met de menslievende God.

Dit gebedenboek is een uitgave van “Apostel Andreas” en is te verkrijgen tegen de prijs van 10 Euro (+verzendingskosten met vermelding: “GEBEDENBOEK VAN DE ORTHODOXE KERK”.
Gelieve te storten op rekeningnummer: IBAN: BE68 7480 1448 4934 BIC: KREDBEBB
op naam van Orthodoxe parochie Brugge.