Iconen van de HH. Kyrillos en Methodios

Iconen van de HH. Kyrillos en Methodios

HH. Kyrillos en Methodios - AOK Tilburg

Icoon van AOK -Aktie en ontmoeting Oosterse Kerken

Apostelen en leraren van de Slavische Volkeren. Dat staat er boven het hoofd van de twee in het midden. Links Kyrillos de filosoof met de Slavische vertalingen van het Johannes evangelie. Rechts Bisschop Methodios. In zijn ene hand zijn herder staf… de andere zegent.
Boven hen een hand uit de hemel: Gods zegen over hun werk; “Zie neer op de wijnstok door uw rechterhand geplant”. Rondom: hun verhaal in de kerk van Moravië, Tsjechië en Slovakije, een verhaal van lof en verguizing..

Uitgenodigd door de koning, gestuurd door de keizer van Constantinopel. Aanvaard en geprezen door de Bisschop van Rome. Twee grote mensen, dragers van het evangelie. Ze leerden, bekeerden en zorgden voor nieuwe leiders. Trouw aan keizer, patriarch en paus , aan Rome en Constantinopel. Behoedzaam de eenheid bewakend. Maar toch gevangengezet door Duitse bisschoppen die ook in Moravië missioneerden. Uit angst voor concurrentie, voor het andere, het nieuwe?
Door de ene koning binnengehaald, door een andere verjaagd… De ene paus legt de Slavische vertaling van de liturgische boeken op het altaar van de Maria Maggiore, een volgende verbiedt de viering van de Slavische byzantijnse ritus in Moravië…
Een verhaal van succes en falen.. , maar ook een trouw. Een verhaal voor ons: groei naar eenheid, maar ook angst voor het vreemde. En toch bruggen bouwen: twee oevers verbinden.. ook al is het water nog zo diep. Kyrillos en Methodios: twee grote mensen van Europa.
Bruggenbouwers: zij gaven de moed niet op!

De afbeelding hierboven van links naar rechts: Koning Ratislav vraagt de keizer om missionarissen, welkom in Moravië; slavische boeken op het altaar gelegd, Kyrillos sterft in Rome. Methodios wordt bisschop gewijd; Methodios onderwijst de jeugd, gevangen gezet, wijdt de eerste priestes, doopt de vorsten; verbod van slavische byzantijnse liturgie; Methodios sterft; zijn leerlingen uit Moravië verjaagd.

Icoon uit Bulgarije
Orthodoxe kerk HH. Kyrillos en Methodios te Oostende

De heiligen Kyrillos en Methodios, icoon uit Bulgarije - orthodoxe kerk Oostende

Fresco van de Heiligen Kyrillos en Methodios
geschilderd door R. Kopsides en G. Chochlidakis
Byzantijnse kerk Chevetogne 

Icoon van de Heiligen Kyrillos en Methodios
Orthodoxe kathedraal van Praag 

Icoon van de Heiligen Kyrillos en Methodios
Orthodoxe kerk van Cekoslovakije

St. Kyrillos & St. Methodios
Evangelizers of the Slavs

Feestday commemoreted on May 11

Orthodox Mission Center
Orthodox Archdiocese of the Americas.


H. Kyrillos (rechts) en H. Methodios van Thessaloniki.
Icoon uit de 19de eeuw uit Boekarest