Bedienaars

Van bij het begin in 2001 stond de Parochie in Oostende onder de verantwoordelijkheid van Bisschop Athenagoras Peckstadt, toen nog als Archimandriet van het Aartsbisdom van België.

Bisschop Athenagoras echte als eerste rector heel veel belang aan het regelmatig liturgisch leven in de stad Oostende en verzorgde er steeds heel trouw de eerste zaterdag van de maand  de Goddelijke Liturgie.

Eerste Goddelijke Liturgie 7 april 2001

De eerste Rector van onze Parochie te Oostende, Archimandriet Athenagoras Peckstadt werd op 13 mei 2003 door de Heilige Synode van het Oecumenisch Patriarchaat van Konstantinopel unaniem verkozen werd tot hulpbisschop van onze Metropoliet van Belgie, met de hoge titel van Bisschop van Sinope. De nieuwe bisschop zal veel van zijn verantwoordelijkheden die hem eerder werden toevertrouwd verder zetten, terwijl hij nu ook zal dienen als hulpbisschop van onze Metropoliet Panteleimon van Belgie, Exarch van het Oecumenisch Patriarchaat en officieel vertegenwoordiger van de Orthodoxe Kerk in Belgie.

 

Wijding van een nieuwe priester voor onze Orthodoxe Parochies van Brugge en Oostende (regio-Oostkust)

 

Gent – Op zaterdag 19 juli 2003 werd Bernard Peckstadt tot diaken gewijd tijdens de Goddelijke gevierd in de Orthodoxe Kerk van de Heilige Apostel Andreas te Gent.  Metropoliet Panteleimon van België, Exarch van het Oecumenisch Patriarchaat, die aanwezig was, heeft zijn nieuwe hulpbisschop en broer van de wijdeling, Bisschop Athenagoras van Sinope, opdracht gegeven van voor te gaan bij de Goddelijke Liturgie en de wijding toe te dienen.

Vader Bernard tijdens zijn toespraak

Mgr Athenagoras was omringd van Achimandriet Thomas (Monasterium van de Moeder Gods Troosteres te Pervijze), van Aartspriester Ignace Peckstadt (vader van de nieuwe diaken en rector van de Parochie van de Heilige Apostel Andreas te Gent), de Priesters Théophile Pelgrims (Parochie van de HH. Kosmas en Damianos te Brussel) en Bart D’Huyvetter (Parochie HH. Silouan en Martinus te Brussel) en Hierodiaken Eleutherius (Monasterium van de Moeder Gods Troosteres te Pervijze); in aanwezigheid ook van Hieromonnik Johan van ditzelfde Monasterium. Diakenwijding van Vader Bernard Peckstadt

Naast gelovigen van de Parochie van Gent waren ook een mooi aantal gelovigen van de Parochie van Brugge, van het Brussels en een vertegenwoordiger van de Abdij van Chevetogne.

Op zondag 31 augustus 2003 werd Diaken Bernard Peckstadt door zijn eigen broeder, Bisschop Athenagoras van Sinope, tot priester gewijd tijdens de Goddelijke gevierd in dezelfde kerk te Gent.

Mgr Athenagoras was omringd van de Aartspriesters Ignace Peckstadt (vader van de nieuwe diaken en rector van de Parochie van de Heilige Apostel Andreas te Gent) en Silouan Osseel (Parochie van de Heilige Nektarios te Eindhoven – Nederland), de Priesters Théophile Pelgrims (Parochie van de HH. Kosmas en Damianos te Brussel), Pius Pauwelyn (Parochie van de Heilige Amandus te Kortrijk) en Dominique Verbeke (Parochie van de Heilige Apostel Andreas te Gent); in aanwezigheid ook van Zuster Magdalen van het Patriarchaal Monasterium van Maldon en vertegenwoordigers van diverse gemeenschappen van de Rooms-Katholieke Kerk, alsook een menigte gelovigen, familieleden en vrienden.

Vanaf 1 september 2003 is hij de nieuwe rector van deze Orthodoxe Parochie van de HH. Kyrillos en Methodios te Oostende als ook deze van Brugge, plaatsen die vacant waren sinds de verkiezing van zijn broer tot bisschop.

Eerste Goddelijk Liturgie van Vader Bernard te Oostende (08-10-2002)

Diaken Bernard Peckstadt werd geboren te Gent in 1964 en is dus de zoon van Aartspriester Ignace Peckstadt en Marie-Thérèse Janssens.  Hij is gegradueerde verpleger A1 en werkt sinds 1989 in het A.Z. ALMA campus Eeklo op de dienst maag en darmziekten. Hij is gehuwd met Catherine Jonckheere en is vader van drie kinderen namelijk Justine, Nicolas en Baptiste. In 1987 werd hij door Metropoliet Spyridon van Rhodos (†) tot lector gewijd.  Sinds 10 jaar was hij de verantwoordelijke van de orthodoxe jongerenvereniging «Syndesmos – België» en hoofdredacteur van het contactblad «Agape».

In 1995 heeft hij zijn broer – die nu bisschop is – bijgestaan bij de stichting van de Orthodoxe Parochie van de HH. Konstantijn en Helena te Brugge.  Sinds meerdere jaren fungeert hij tevens als secretaris van de Benelux voor de inschrijvingen van deelnemers aan de Congressen van de Orthodoxe Fraterniteit in Frankijk.

Op 8 oktober 2002 celebreerde Vader Bernard Peckstadt de nieuwe rector van de parochie van de HH. Kyrillos en Methodios te Oostende zijn eerste Goddelijke Liturgie in de Protestantse kerk Velodroomstraat te Oostende.

Sinds die dag heeft Vader Bernard Peckstadt zich steeds ingezet voor deze parochie tot op heden.

 

 

Een bedienaar voor onze Orthodoxe parochie van de HH Kyrillos en Methodios te Oostende

Tijdens de kleine intocht

Sinds juni 2015 wordt Vader Bernard Peckstadt de rector van de parochie bijgestaan door de zopas gewijde priester Vader Andreas D’hoe. Deze wijding had plaats op zaterdag 23 mei 2015, waar diaken Leonide (die nu de naam Andreas draagt) aangesteld tot priester en bedienaar voor de parochie van de HH. Kyrillos en Methodius te Oostende.

De Pontificale Liturgie werd voorgegaan door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, Luxemburg en Nederland. Hij was omringd door meerdere Priesters en Diakens van het Oecumenisch Patriarchaat. De Goddelijke Liturgie werd opgeluisterd door twee koren, één met Griekse Byzantijnse gezangen en de andere met de Slavische melodieën. Wat een heel ontroerend moment was, dat voor de Canon van de Eucharistie waar Diaken Leonid voorgeleid werd om tot Priester gewijd te worden ,waarbij de ganse gemeenschap onder het uitroepen van, Axios ‘ bevestigt dat onze broeder Leonid waardig is om de wijding van het priesterschap te ontvangen.

Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras benadrukte in zijn Homilie aan de gelovigen en de nieuw gewijde Priester Andreas (Leonid ) over het belang, de verantwoordelijkheid en de grootheid van de diensten die hem zijn toevertrouwd.

Eerste liturgie van de nieuwe gewijde priester Andreas.

Op 6 juni 2015 ging de zopas gewijde priester Andreas D’hoe voor de eerste maal voor in  de Goddelijke Liturgie in onze Orthodoxe kerk, de voormalige H.Godelievekerk, te Oostende. In alle eenvoud stond aan het altaar de nieuw gewijde priester Andreas, alleen, slechts omringd door onzichtbare engelenkoren en in de biddende aanwezigheid van zijn gelovige gemeenschap.

Na de liturgie dankte Vader Andreas alle aanwezigen, inclusief het koor en de aanwezige Vaders. Vader Bernard nam het woord en schetste de voorgeschiedenis van de Orthodoxe parochie te Oostende tot de huidige dag waarop nu Vader Andreas mee zal werken aan een volgend hoofdstuk van de kerkgemeenschap van de HH. Kyrillos en Methodios.

“Dierbare Vader Andreas, voortaan zal je nu deze gemeenschap voorgaan aan het altaar in deze kerk, en als herder zal je hen ook voorgaan en begeleiden naar de ontmoeting met de Goddelijke Herder Jezus Christus. En daarin zal je worden bijgestaan door je lieve echtgenote Nina. Dat dit nog vele jaren zo moge zijn dat wensen wij u beiden toe: Chronia Polla. Mnoga liéta! Nog vele, vele jaren.”