Parochiekoor

Ons parochiekoor

In de Orthodoxe Kerk neemt het koor een bijzondere plaats in. Zingen is bidden. Voortdurend. Men bid tot God met de menselijke stem. De stem van ons hart.
Een orthodox kerkkoor bestaat niet voor zichzelf. Alle leden ervan, en de koorleider op de eerste plaats, zijn ervan bewust dat bij het “liturgisch zingen” het gebed centraal staat. Het koor “treedt niet op”, de dienst wordt niet “opgeluisterd”. Het koor “participeert”, neemt echt deel aan de liturgische celebraties. Het koor verpersoonlijkt het Godsvolk, behoort tot het Godsvolk. In die lijn vervult het koor een heel speciale rol. Aldus is het koor altijd aanwezig bij de vele liturgische diensten : de wekelijkse Goddelijke Liturgiën, de vespers en metten , de vasten- en Paastijd, de grote feesten, doop, huwelijk en dienst der overledenen. En ook op oecumenisch vlak werd actief meegewerkt door het koor.

Maar het zingen in de Kerk, door het koor en het aanwezige Godsvolk moet geleerd worden, en zoiets vraagt inspanning. Wij trachten in onze parochie door middel van een koorherhaling per maand de gezangen aan te leren, opnieuw aan te leren en door te geven aan de nieuwe koorleden.
Ja de enige en echte goede manier om met ons parochiekoor vooruitgang te maken is door allen deel te hebben aan de koorrepetities. Deze koorrepetities hebben plaats in onze orthodoxe kerk in principe de tweede dinsdag van de maand om 19.15u of zie verder de koorberichten.

Onze eerste Koorleider

Ons koor staat van bij het begin van onze parochie onder de deskundige leiding van onze koorleider Carlo Snauwaert. Er was een pionierswerk nodig voor het opstellen op computer van de partituren, met de aangepaste muzikale bewerking en met de Nederlandse vertaling.
Carlo heeft alle diensten herwerkt zowel Vespers, Metten, Goddelijke Liturgie, Doop, Huwelijk, Dienst der Overledenen, diensten in de Grote Week, met daarbij nog alle veranderlijke gezangen volgens de acht tonen en de feesten die gevierd worden. Zowel kleine als grote feesten hebben elk hun eigen gezangen. Nog steeds blijft hij verder werken om alles nog te verbeteren en verder uit te werken. Als leden van de Parochie kunnen we hem hiervoor niet voldoende danken voor alles wat hij reeds jaren verwezenlijkt.

De Diensten worden hoofdzakelijk in het Nederlands gezongen door een polyfonisch koor in vier stemmen. Dankzij het enthousiasme van de koorleider en de koorleden worden de liturgische gezangen behoorlijk uitgevoerd. Ook worden er enkele gezangen volgens de Byzantijnse muziek gezongen in het Grieks of het Nederlands.

Het huidige Koor
Ons parochiekoor bestaat uit enkele koorleden waaronder meer volgende koorleden:  Nina Berdier, Rosette Raspoet, Stefaan Dehaene en iedereen is steeds welkom om zich hierbij aan te sluiten.