Parochiefeest en tiende verjaardag

Ons parochiefeest gedachtenis van de Heilige apostelgelijken
Kyrillos en Methodios, Apostelen der Slaven,
en tevens de tiende verjaardag van de oprichting van deze parochie.

Onze patroonheiligen

Op zaterdag 7 mei 2011 vierden we met luister en eer, en in een geest van intense vreugde de gedachtenis van de Heilige Apostelgelijken Kyrillos en Methodios, Apostelen der Slaven, het patroonsfeest van onze Parochie.

Het was tevens de tiende verjaardag van de stichting van deze Parochie.  Het was Bisschop Athenagoras van Sinope (Hulpbisschop van Aartsbisschop Panteleimon) die voor de gelegenheid de Goddelijke Liturgie kwam presideren.

Tijdens de artoklasia

Vooraf werden de Metten gezongen en voorgegaan door Vader Bernard, rector van deze parochie.

Met Bisschop Athenagoras concelebreerden Priester Bernard Peckstadt, rector van de parochie (Oostende en Brugge) alsook de genodigde priesters en diaken, Aarstspriester Aurel Popescu (Eupen) en Priester Luc Gabriëls (Antwerpen) en diaken Ciprian Popescu (Brussel). Bijna 100 gelovigen namen er aan deel.

In oecumenisch verband werden ook de Rooms-katholieke en Anglikaanse kerken uitgenodigd. Vanwege de Rooms-katholieke Kerk liet men zich verontschuldigen. De Anglikaanse kerk werd vertegenwoordigd door Reverend Clifford Owen, priester in de Anglikaanse kerk te Oostende en Brugge.

Tijdens de Grote Intocht

De stad Oostende werd er vertegenwoordigd door Schepen Yves Miroir (tweede schepen van de stad Oostende) die er aanwezig was samen met zijn echtgenote.  Het werd een heel mooie en harmonieuze Goddelijke Liturgie.
Na de Goddelijke Liturgie sprak Bisschop Athenagoras, ons heel hartelijk toe. Zo zei hij o.m. dat wij allen geroepen zijn het voorbeeld van de Heiligen Kyrillos en Methodios na te volgen, opdat wij in hun spoor verkondigers mogen zijn van het orthodoxe geloof, zonder weliswaar aan proselytisme te doen. We zijn vooral geroepen getuige te zijn van ons geloof bij onze orthodoxe broeders en zusters die verwijderd leven van onze Kerk.
Het is belangrijk te blijven onderlijnen welke de betekenis is van onze parochie voor de orthodoxe christenen die in Oostende en omstreken leven. De parochie is er opdat ze zich kunnen integreren in het leven van onze heilige Orthodoxe Kerk, in de traditie die ze ons overlevert en in de gemeenschap van orthodoxe broeders en zusters die in Oostende en omliggend wonen.

In het midden bisschop Athenagoras van Sinope met de celebrerende priesters en diaken en met Father Clifford Owen en schepen Yves Miroir met zijn echtgenote.

Tenslotte verwelkomde hij ook de orthodoxe priesters en diaken die kwamen meevieren alsook de Anglikaanse Priester, Father Clifford Owen alsook schepen Yves Miroir samen met zijn echtgenote.

Feestelijke agapen bij de tiende verjaardag van onze parochie

Nadien was er nog een feestmaal in de zaal van de Volksbond ACV in de Kan. Dr. Colenstraat te Oostende.

Al de genodigden namen er aan deel en het was een moment van ontmoeting en samen zijn.

Dank aan allen die meehielpen voor de verzorging van ons parochiefeest! Ook dank aan de leden van het koor die er heel talrijk aanwezig waren.

Valerie en Nikos zorgden voor wat mooie Griekse en Russische muziek

Dank ook aan hen die in het bijzonder bijdroegen tot het buffet!

Dank aan diegenen die geholpen hebben voor het opnetten van onze kerk. Hierbij willen wij toch speciaal vernoemen : Ethel, Paul, Cathy, Marie-Thérese, Claude en alle anderen die zich bijzonder hebben ingezet.