Encountering The Mysterie

Z.A. de Oecumenische Patriarch Bartholomeos

Als Oecumenisch Patriarch van Konstantinopel, is Bartholomeos I het éénheidssymbool voor de Autokefale Orthodoxe Kerken wereldwijd. Hij is gekend voor zijn groots engagement inzake het behouw van het milieu en voor zijn openheid t.o.v. de andere christenen (in het bijzonder de Rooms Katholieke Kerk), alsook voor zijn dialoog met de moslims en andere religieuze groepen.

Zijn nieuw boek “ENCOUNTERING THE MYSTERY” – dat geschreven werd met persoonlijke warmte en met veel talent – verlicht de rijke cultuur en ziel van de orthodoxe christenheid. De Oecumenische Patriarch Bartholomeos I beschrijft de ontwikkeling van de Orthodoxe Kerk vanaf haar oorsprong 2000 jaar geleden. Hij verklaart haar spiritualiteit, haar leer, haar liturgie en kunst. Maar meer in het bijzonder – en dit is uniek en origineel – legt hij een verband tussen de orthodoxe christenheid en bepaalde hedendaagse kwesties, zoals vrijheid en mensenrechten, sociale rechtvaardigheid en globalizatie, alsook nationalisme en oorlog.

Sinds de wedergeboorte van lokale Orthodoxe Kerken (meer bepaald in de voormalige Sowjet Unie en elders in Centraal- en Oost-Europa), is er een groeiende belangstelling ontstaan voor het kennen en begrijpen van deze belangrijke tak van het Christendom, die heel nauw verbonden is met de tradities van de primitieve Kerk. Onlangs nog kon men in de Amerikaanse krant USA TODAY lezen, dat er heel wat mensen zich tot de Orthodoxe Kerk aangetrokken voelen door de schoonheid van haar liturgie en geïnspireerd door haar diepzinnige theologische gedachte en leer. Maar voor de doorsnee mens is het nieuwe boek van de Oecumenische Patriarch ENCOUNTERING THE MYSTERY een rijke spirituele bron gesteund op de wijsheid van millennia.INHOUDSTAFEL: 

Voorwoord: Metropoliet Dr. Kallistos Ware 
Biografische nota: Rev. Dr. John Chryssavgis 

1. Historische Perspectieven: De Orthodoxe Kerk en het Oecumenisch Patriarchaat 
2. Zang en Ruimte: Kunst, Architektuur en Liturgie 
3. De Gave van de Theologie: Basisbeginselen en Perspectieven 
4. Roeping tot Liefde: Monastiek Leven als Keuze en Roeping
5. Spiritualiteit en Sacramenten: Gebed en het Geestelijk Leven 
6. Het Wonder van de Schepping: Religie en Ecologie 
7. Geloof en Vrijheid: Bewustzijn en Mensenrechten 
8. De Transfiguratie van de Wereld
i. Sociale Rechtvaardigheid: Armoede en Globalizatie, 9.  Religie en Maatschappij: Racisme en Fundamentalisme 10. Oorlog en Vrede: Conflict en Dialoog 

Epiloog: De Hoop die Binnenin te vinden is 
Aanbevolen lectuur

Details:

 Aantal pagina’s: 304 pagina’s

Auteur: Z.A. de Oecumenische Patriarch Bartholomeos

I
ISBN: 978-0-385-51813-0 (0-385-51813-7)

Taal: Engels
;  Jaar van Uitgave: 2008

Type uitgave: harde kaft
Prijs: $21.95