H.H. Kyrillos en Methodios

De Heilige monnik Kyrillos en de Heilige bisschop Methodios
Apostelen van de slavische volkeren
feestdag 11 mei

HH. Kyrillos en Methodios

Kyrillos en Methodios waren de zonen van een Bulgaarse familie uit Thessaloniki, in Griekenland.
Kyrillos werd er geboren rond het jaar 827. Zijn oorspronkelijke naam was Konstantijn. Hij genoot een wetenschappelijke opleiding in Konstantinopel. Aanvankelijk was hij leraar in deze stad en had de bijnaam “de filosoof”. Later vertrok hij met zijn broer Methodios (geboren rond 825), die stadhouder is geweest van de Slavische gebieden in het Byzantijnse rijk,  en dit op uitnodiging van de hegemoon Rostislav naar Moravie om bij het volk van deze laatste het evangelie te verkondigen. Na een goede voorafgaande vorming werden zij priester gewijd en door de Byzantijnse keizer Michael naar Moravie gezonden.

Onder zeer moeilijke omstandigheden werkten zij onder de volkeren van Moravie en de Bohemen, delen van het huidige Tsjechie en Slowakije. De Slavische vertaling van de liturgische teksten komen van hun hand. Ze zijn de grondleggers van het Cyrillisch schrift, genoemd naar Kyrillos, dat tot op heden gebruikt wordt. Hun initiatief tot de invoering van de Slavische taal in de liturgie was niet altijd zonder tegenstand. Ook vertaalden zij de heilige Schrift in de Slavische taal. Kyrillos en Methodios kregen de eretitel Apostelen van de Slavische volkeren.