Bezoeken aan onze kerk

Bezoek van een delegatie van de Bulgaarse Orthodoxe Kerk aan onze parochie te Oostende – 14-05-2007

Bisschop Tichon (Ivanov) van Tiberiopol en Bisschop Athenagoras

Op maandag 14 mei 2007 kregen wij het bezoek van een delegatie van de Bulgaarse Orthodoxe Kerk die hier voor enkele dagen in ons land verbleef. Ze bezochten ‘s morgen allereerst onze Metropoliet Panteleimon in de zetel van ons Aartsbisdom.

De delegatie bestond uit Bisschop Tichon (Ivanov) van Tiberiopol, hulpbisschop van Symeon van West-Europa, vergezeld van Priestermonnik Polycarp Petrov (Sofia), Mr Christo Gueorgiev, Ambassadeur van Bulgarije in België, en Bouko Vassilev, journalist van de Nationale Bulgaarse Televisie.

Ze werden verwelkomd door Bisschop Athenagoras van Sinope en Priester Bernard Peckstadt, rector van deze parochie. Na een korte gebedsdienst, voorgegaan door Bisschop Tichon van Tiberiopol, werd aan onze parochie een prachtig geschilderde icoon geschonken van de Heiligen Kyrillos en Methodios, patronen van onze parochie.

Bezoek van een Bulgaarse delegatie in onze kerk

Na de gebedsdienst volgde een broederlijk samenzijn in de parochiezaal met een uitwisseling van standpunten over de orthodoxe aanwezigheid in de diaspora en de goede samenwerking tussen de lokale Orthodoxe Kerken, maar evenzeer over de éénheid in de verscheidenheid in de Orthodoxie.
Wij danken speciaal Ethel Cladakis en Marie-Thérese Roumans die mede instonden voor de ontvangst van deze delegatie.