Toespraak Slavische avond

Toespraak ter gelegenheid van de Slavische Avond[1]
8 oktober 2010 – Oostende

Een héél fijne avond allemaal, Dobryĭ vecher.

Ik heet u allen van harte welkom op deze Slavische Avond. Ik doe dit graag namens de mede organisatoren van dit gebeuren en de leden van onze Parochie. Na 10 Griekse avonden in Brugge is de tijd aangebroken een Slavische avond in te richten.

U weet wellicht dat inderdaad onze orthodoxe parochie van Brugge, een bijkapel heeft in Oostende. Deze is toegewijd aan de HH. Kyrillos en Methodios, de apostelen van de Slavische volkeren. Het waren zij – twee Griekse gebroeders uit Thessaloniki – die het Cyrillisch alfabet hebben ontwikkeld. Dit was noodzakelijk om de Bijbel en de liturgische teksten in het Slavisch dialect te vertalen. Dit is mede de reden om in Oostende een culturele avond van Slavische karakter te organiseren. Een ‘Slavische’, omdat wij ons zo niet alleen op Rusland toespitsen, maar we het precies ruimer zien: namelijk betrekking hebbend op Oekraïne, Wit-Rusland, Moldavië, Servië, Bulgarije, enz…

 Volgend jaar in april bestaat onze Oostendse parochie 10 jaar en dit feit willen we graag met u vieren. Aanvankelijk vierden we de liturgische diensten in de Anglicaanse kerk, later in de Protestantse kerk en sinds 3 jaar in onze eigen kerk, gelegen in de Euphrosyna Beernaertsraat 32, gelegen aan het centrale park van Oostende.

Al van bij het begin hechten we veel belang aan het universele karakter van onze parochie; zo bestaat ze uit orthodoxe gelovigen van diverse afkomst: Grieken, Syriërs, Russen, Wit-Russen, Oekraïners, Serviërs, Roemenen, Bulgaren, Georgiërs, alsook mensen van eigen bodem, Belgen. Door gezamenlijk de Goddelijke Liturgie te vieren, werken we mede aan de integratie van onze gelovigen die in Oostende wonen. Onze diensten worden voor 80% in het Nederlands gevierd. Trouwens, een parochielid – Iraida Cherokovich – is sinds verschillende jaren tewerkgesteld in de dienst integratie van de Stad Oostende.

Wij zijn dankbaar dat vele van onze parochianen zich mochten integreren en een totale regularisatie konden bekomen. Maar voor een volkomen wederzijdse aanvaarding is het ook goed dat wij eens iets meer kennen leren van hun cultuur, hun eten, de dans, zonder hun heel mooie muziek te vergeten.
Ljudmila en Iraida hebben u reeds ingeleid met drie korte stukken over Rusland, Oekraïne en Wit-Rusland. Deze avond wordt muzikaal omlijst door het Russische orkest ”Urga”, dat ik hier graag verwelkom. Het zijn André, die Balalaika speelt, Valerie de accordeonist, en André, de violist.
Een Russische dansgroep uit de streek van Gent brengt ons dans. Dat zij volkomen gratis voor ons optreden verdient een warm applaus. Zij worden vervoegd door onze parochiane ‘Revmira’, die ons  solo dansen voorstelt. Zij maakt sinds het prille begin deel uit van onze Brugse parochie.
Vergeten we ook onze keukenploeg niet, die sinds woensdagavond gestart is met de voorbereidingen: in het bijzonder Victoria en Vaja en de ganse ploeg. Dank ook aan alle medewerkers en aan u allen die gekomen bent en ons initiatief langs deze weg wilt steunen. De opbrengst van deze avond zullen we graag benutten voor de verdere inrichting van onze kerk hier in Oostende.

Nogmaals: een héél fijne avond en smakelijk! Priyatnogo appetita, i priyatno provesti vecher.


[1] Toespraak van Vader Bernard Peckstadt ter gelegenheid van de Ie Slavische Avond ingericht door onze Parochie te Oostende t.v.v. de afwerking van haar nieuwe kerk.

Het orkest “Urga’ en enkele parochianen van Oostende en Brugge die samen het Russisch lied “Ural’Skaja Rjabinuska” zingen.