Synode

De Heilige Synode

De Heilige Synode

Aan het hoofd van het Oecumenisch Patriarchaat is de Patriarch onverbreekbaar verbonden aan de Heilige Synode, samengesteld uit twaalf metropolieten. De samenstelling verandert alle 6 maanden.

De Heilige Synode wordt voorgezeten door Zijn Alheiligheid de Oecumenisch Patriarch BARTHOLOMEOS en bestaat momenteel uit de volgende Metropolieten :

Synodaal Kantoor

Hoofdsecretaris : Archimandriet Elpidoforos Lambryniadis

Tel. +90.212/525.54.16 Fax +90.212/531.65.33

E-mail : elpidof@attglobal.net

Ondersecretaris : Archimandriet Bartholomeos Samaras

Tel. +90.212/531.51.52 Fax +90.212/531.65.33

E-mail : bartholomaios@superonline.com

Coördinator van de Secretariaten van het Patriarchaat

Metropoliet Meliton van Philadelphia

Tel. +90.212/635.40.22 Fax +90.212/534.90.37

E-mail : melito@superonline.com