Mijlpalen in onze Parochie

  • Op 7 april 2001 werd voor het eerst de Goddelijke Liturgie gevierd door Archimandriet Athenagoras in de Anglikaanse kerk, Langestraat 102 te Oostende.
  •  Op 6 september 2003 vierde priester Bernard Peckstadt zijn eerste Liturgie in de orthodoxe gemeenschap van Oostende, waarbij hij meteen ook de verantwoordelijkheid over deze gemeenschap kreeg.
  •  Onze Metropoliet Panteleimon van België heeft op 29 oktober 2004 de orthodoxe gemeenschap van Oostende officieel uitgeroepen en erkend als de Orthodoxe Parochie van de HH. Kyrillos en Methodios en priester Bernard Peckstadt aangesteld als rector ervan.
  •  Sinds 13 mei 2006 vierde de orthodoxe parochie te Oostende haar vijfde verjaardag sinds de oprichting. Van die dag af beschikt de parochie over haar eigen Orthodoxe kerk in de Euphrosina Beernaertstraat nummer 32 te Oostende