Slavische avond te Oostende

“EEN SLAVISCHE AVOND”
georganiseerd door de Orthodoxe Parochie

van de HH.Kyrillos en Methodios te Oostende

Het Russische orkest "URGA" met Valeria in Oekrainse volkskledij

Op vrijdagavond 8 oktober 2010 had voor het eerst een Slavische Avond plaats in het parochiecentrum “HUIZE ASTRID”, Gentstraat 6 te Oostende.

Deze avond werd georganiseerd door onze Parochie van de HH. Kyrillos en Methodios te Oostende ten voordele van haar kerk in de Euphrosyna Beernaertstraat 32 te Oostende.

Het was een heel geslaagde en aangename avond. Wij hadden een maximum van 120 personen voorzien, maar het werden er meer dan 130 met de dansgroep inbegrepen.

Het waren Ljudmila en Iraida die deze avond hebben ingeleid met drie korte stukken over Rusland, Oekraïne en Wit-Rusland.

Deze avond werd muzikaal omlijst door het bekende Russische orkest ”Urga”, uit Gent die er zorgde voor de aangepaste muziek.

De Russische dansgroep

Een Russische dansgroep uit de streek van Gent kwam er speciaal om er de typische Russische en zigeuner dansen voor te stellen en aan te leren.

Het was een heel aangename avond en wij kregen heel veel goede reacties van vele deelnemers.

De keukenploeg van de Slavische avond

Heel veel dank  aan de keukenploeg en aan allen die hun steentje hebben bijgedragen voor  het welslagen van deze avond van harte dank !

Nog enkele indrukken over deze avond


De Russen zijn een triest volk. Ik heb dergelijke beoordelingen  meermaals gehoord en ze verrassen me niet. Men kan geen andere indruk krijgen vooral na het lezen van de Russische beroemde klassiekers zoals Dostojevskiy,Tolstoy, Chekhov, Turgenev en ook Solzhenitsin, Pasternak en andere. Onze geschiedenis zit vol leed, zware beproevingen, triomfen en nederlagen. ‘Jullie Russen zijn een raar volk: naar de oorlog – zingend, naar  het huwelijk – huilend’. Inderdaad men kan Rusland met haar verstand niet begrijpen.

Om te zien horen en in aanraking te komen met de mysterieuze Russische ziel zou je moeten de Slavische avond in Oostende bijwonen. De avond werd door de Orthodoxe parochie Brugge-Oostende georganiseerd. Er werd veel voorbereidingen gedaan, veel besprekingen en ook hete discussies gevoerd. We hadden een doel voor ons: geslaagd zijn met succes met het evenement. En we zijn er in geslaagd.

We hebben samen mooi gezongen, gedanst, lekker gegeten. We hebben ons enorm geamuseerd. Twee culturen hebben mekaar op hun best gezien en van mekaar geleerd. Ik hoor van overal mooie positieve reacties en ook woorden van dank aan onze priester vader Bernard van de Russen die mee en zelfs niet aan de avond mee deden.
De avond is vatbaar voor herhaling zeggen ze allemaal. Dank U van harte, vader Bernard en allen die meehielpen voor het prachtige feest. En tot de volgende keer…..

Iraida Cherekhovitch

Ljudmila en Iraida

Beste Vader Bernard,
Namens de Russisch sprekende parochianen zou ik U willen van harte bedanken voor de prachtige Slavische avond. We vinden dat dergelijke activiteit erg belangrijk is voor onze samenleving en dat het bepaalde doelstellingen heeft.

Namelijk ten eerste streven alle mensen naar vriendschap en gelijkheid. Ik deel wat het beste in mij is met u mee en ik aanvaard wat het beste is in jullie cultuur. Op zo’n manier verrijken we elkaar.
Ten tweede leren wij mensen elkaar beter te begrijpen door kennis te maken met hun taal, gebruiken, volkskledij en keuken. Ten derde is elk volk uniek op zich en met meer kennis van ieders zijn  cultuur, gewoontes en gebruiken helpt ons het karakter en ook de ziel van het volk te begrijpen en ten vierde is het altijd leuk om samen te zingen, te dansen en ons eens te ontspannen.
We hebben het in overvloed tijdens de avond gehad. We hebben een grote behoefte aan dergelijke ontspannende, leerrijke en tegelijkertijd verrijkende activiteiten.
Nogmaals hartelijke dank voor Uw inspanning, tijd en ook moed en geduld, beste vader Bernard en het team die samen werkte. De avond is ongetwijfeld voor de herhaling vatbaar. Met genegen groeten,

Ljudmila Lahunovitch

Het orkest “Urga’ en enkele parochianen van Oostende en Brugge die samen het Russisch lied “Ural’Skaja Rjabinuska” zingen.