Oecumenische gebedsviering in de Anglikaanse kerk te Knokke

Op vrijdag 20 januari 2012 kwamen zo’n 80 christenen samen voor de oecumenische gebedsdienst in de anglicaanse kerk St. George’s in de Zoutelaan te Knokke-Heist. Vanuit de katholieke, protestantse, orthodoxe en anglicaanse geloofsgemeenschappen hebben we samen gezongen en gebeden we om de eenheid van de christenen.

We waren te gast bij de anglicaanse geloofsgemeenschap die de organisatie van de dienst op zich nam dit jaar. Anglicaans priester Stephen Murray heeft met verve getoond dat zijn Nederlands er sterk op vooruit is gegaan.
Op een spontane wijze werden we meegenomen in een mooie bezinning over de aard van veranderingen. Het thema van de gebedsweek was immers: ‘Allen zullen wij veranderd worden door de overwinning van onze Heer Jezus Christus’. Voorgangers in de dienst waren; Jan Van Wassenhoven, Pradip Smagge, Willy Snauwaert (katholieke priesters), Stephen Murray (anglicaans priester), Alexander Eberson (protestantse dominee) en Bernard Peckstadt (orthodoxe priester).

Na de gebedsdienst was er een gezellige ontmoeting bij een hapje en een drankje. Er zijn plannen om de oecumenische beweging in Knokke-Heist niet langer te beperken tot die ene gebedswake in de gebedsweek, maar om die eenheid ook doorheen het jaar zichtbaar en voelbaar te maken. De voorgangers uit de verschillende geloofsgemeenschappen willen daarin het voortouw nemen.
We willen tenslotte niet alleen bidden met Jezus ‘opdat allen één worden’ maar willen er ook werk van maken. Wordt vervolgd! Nu geven we al mee dat voor volgend jaar de katholieke geloofsgemeenschap de oecumenische gebedsdienst zal organiseren en dat op vrijdag 25 januari 2013 om 19u in de Heilig Hartkerk in de Dumortierlaan.

Voor meer foto’s van deze oecumenische gebedsviering: klik hier

No comments yet

Comments are closed