PONTIFICALE GODDELIJKE LITURGIE OOSTENDE 14/07/2019

 

 

Op zondag 14 juli 2019 vierden wij een Pontificale Goddelijke Liturgie in onze orthodoxe kerk van de HH. Kyrillos en Methodios te Oostende. De dienst werd voorgegaan door Zijne Eminentie, onze Metropoliet van België, Athenagoras Peckstadt in concelebratie met de Priester Andreas D’hoe, bedienaar van onze parochie en de Diakens Philadelphos Kafalis en Filip Boone.

Het hoge bezoek werd afgesloten met een eenvoudige agapemaaltijd die gemoedelijk verliep.

Hartelijk dank aan allen die bijdroegen tot het welslagen van deze dag.

No comments yet

Comments are closed