LOCKDOWN 2/11/420-3/12/’20: UITZONDERINGEN BIJ DE COLLECTIEVE UITOEFENING VAN DE EREDIENST

Ziehier wat het Ministerieel Besluit van, 1 november 2020, stipuleert :

“De collectieve uitoefening van de eredienst (…) is verboden, met uitzondering van:

1. de erediensten (…) bedoeld in artikel 15, § 3 en 4; met name:
enkel de echtgenoten, hun getuigen en de ambtenaar van de burgerlijke stand of de bedienaar van de eredienst mogen huwelijken bijwonen;
een maximum van 15 personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld, mag begrafenissen (…) bijwonen, zonder de mogelijkheid van blootstelling van het lichaam.

No comments yet

Comments are closed