Goddelijke Liturgie van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België in de parochie van Oostende

Goddelijke Liturgie van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België
in de parochie van Oostende

Zondag 21 juni 2020

 

Archief-foto met Metropoliet Athenagoras van België en Priester Andreas D’Hoe.

Na het hernemen van de diensten onder zeer strikte voorwaarden celebreerde Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg op zondag 21 juni 2020 in de parochie van de HH. Kyrillos en Methodios te Oostende.

Na de Goddelijke Liturgie gaf Zijne Eminentie een korte historiek van de parochie en dankte de rector en de vicaris, aartspriester Bernard Peckstadt en vader Andreas D’Hoe voor het geleverde werk.

Om te voldoen aan de noden van de orthodoxen in de regio werd de parochie van de HH. Kyrillos en Methodios in 2001 met de zegen van de Metropoliet destijds, Mgr. Panteleimon van België, gesticht door toenmalig archimandriet Athenagoras Peckstadt. Ze vond een onderkomen in een gebouw van de Anglicaanse Kerk.

Na zijn wijding werd de rectorale verantwoordelijkheid voor de parochie toevertrouwd aan aartspriester Bernard Peckstadt. Tegelijk met zijn taken in de parochie van de HH. Konstantijn en Helena van Brugge weidde vader Bernard zich aan het zoeken naar een meer geschikte oplossing voor wat intussen een orthodoxe kapel geworden was.

Mettertijd en dankzij de goede verstandhouding tussen de Orthodoxe Kerk en de Rooms Katholieke Kerk in het kader van de oecumenische dialoog werd in 2015 een huurcontract ondertekend en een katholieke kerk werd overgedragen om de thuishaven van de Orthodoxe Parochie van de HH. Kyrillos en Methodios in Oostende te worden. Na de renovatie door de goede zorgen van rector Bernard Peckstadt werd ze ingewijd door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België.

Aartspriester Bernard Peckstadt en de nieuwe rector Priester Andreas D’Hoe (foto Kerkwijding 3 februari 2018)

Tot slot drukte Zijne Eminentie zijn grote tevredenheid uit voor het belangrijke werk dat de rector van de parochie, aartspriester Bernard Peckstadt, gerealiseerd heeft, en kondigde de verheffing aan van de huidige vicaris, vader Andreas D’Hoe, tot de rang van rector. Hij krijgt daardoor voortaan de zorg voor een parochie in volle expansie. Aldus wordt hij geroepen tot ontwikkeling van het “talent“ dat hem gegeven is door zijn perfecte samenwerking met zijn parochianen, en zal hij zijn pastorale dienstwerk met de zegen en in naam van de Metropoliet kunnen uitvoeren.

(Nieuwsbericht van het Orthodox Aartsbisdom van België)

No comments yet

Comments are closed