Orthodoxe vesperdienst met Artoklasia in teken van de bidweek voor de Christenen

Op woensdag 23 januari 2013 werd een plechtige orthodoxe vesperdienst gevierd in het kader van de bidweek voor de eenheid van christenen in de grote kerk van de Heiligen Petrus en Paulus te Oostende. Dit jaar was het de beurt aan de Orthodoxe Kerk om deze oecumenische dienst te organiseren.

Bisschop Athenagoras van Sinope presideerde er deze plechtige vesperdienst in chorostasia samen met de Priesters Bernard Peckstadt en Bart D’Huyvetter.

Tijdens de plechtige orthodoxe vesperdienst

Enkele Rooms-katholieke priesters namen deel aan de dienst waaronder E.H. Antoon Wullepit, Deken van Oostende en E.H. Henk Laridon, (voorzitter van de oecumenische studie en gebedsgroep van West-Vlaanderen), alsook Ghys Speltincx die er de Anglikaanse kerk vertegenwoordigde.

E.H. Antoon Wullepit, Deken van de stad Oostende tijdens zijn welkomswoord

De stad Oostende werd er vertegenwoordigd door Schepen Yves Miroir (derde schepen van de stad Oostende) die er aanwezig was samen met zijn echtgenote.

Het welkomswoord en de homilie werd verzorgd door E.H. Antoon Wullepit, Deken van de stad Oostende en de schriftlezing over het verhaal van “Jezus en de Kanaänitische vrouw” werd er gelezen door Ghys Speltincx.

Het parochiekoor o.l.v. Stefaan Coudenys

De dienst werd er heel mooi verzorgd door het parochiekoor van de orthodoxe parochies van Brugge en Oostende o.l.v. Stefaan Coudenys. Een grote menigte uit de regio Oostende waren gekomen om deze dienst bij te wonen waaronder heel wat van onze parochianen van onze orthodoxe parochie van Oostende.

Zijne Excellentie Bisschop Athenagoras van Sinope, die de Vespersdienst voorzat, nam op het einde van de Dienst het woord. Hij zei dat “voor de Rooms-Katholieke Kerk het Tweede Vaticaans Concilie de eigenlijke start van de oecumene was. De Anglicaanse, Protestantse en Orthodoxe Kerken waren daar al lang mee bezig. Ongetwijfeld sinds 1910. Met de gereformeerden en anglicanen stond het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel ook mee aan de wieg van de Wereldraad van Kerken.

Ook aan de basis werken we als jonge orthodoxe parochie van de HH. Kyrillos en Methodios in Oostende actief mee aan het grote ideaal van de zichtbare éénheid van de christelijke Kerken. Deze Vesperdienst is daarvan getuige. En we hebben dit gezamenlijk avondgebed luisterrijk gevierd met de invoeging van de Artoklasia of de zegening van de vijf broden, het graan, de wijn en de olie. Deze staan symbool voor de elementaire gaven van God die we Hem als dankzegging in een verheerlijkt gebed terug schenken.

We zijn nog niet aan de volle communio of gemeenschap tussen onze zuster-Kerken, maar we zien het delen van dit gezegend brood als de prefiguratie hiervan, in de hoop dat Christus zelf ons spoedig de genade zal schenken van het delen van de gemeenschappelijke beker, deze van het Lichaam en Bloed van Christus”.

Tenslotte volgde er nog een receptie in de parochiezaal “El Mar” voor alle aanwezigen. Dank aan allen die ons hebben geholpen voor de dienst en de ontvangst van onze medebroeders. Moge dit samen bidden ons steeds dichter bij elkaar brengen.

v.l.n.r. Vader Bart D'Huyvetter, Bisschop Athenagoras, Schepen Yves Miroir, E.H. Antoon Wullepit, Vader Bernard Peckstadt, E.H. Henk Laridon en Ghys Speltincx.

Voor meer foto’s van deze vesperdienst: KLIK HIER

 

No comments yet

Comments are closed