Nieuwsberichten

20e verjaardag van de verkiezing van onze Oecumenische Patriarch Bartholomeos I


Onze Oecumenische Patriarch Bartholomeos I, Aartsbisschop van de Kerk van Constantinopel en ‘primus inter pares’ (eerste onder de gelijken) in het bisschopsambt van de Orthodoxe Kerk, heeft op 22 oktober laatstleden, de 20e verjaardag gevierd van zijn verkiezing aan het hoofd van het Oecumenisch Patriarchaat. Het is op diezelfde dag in 1991 dat hij Oecumenisch Patriarch Dimitrios I heeft opgevolgd, die overleed op 2 oktober van ditzelfde jaar.

Na afloop van de viering van de plechtige eucharistische Liturgie in de patriarchale kathedraal Sint Georges in de Fanar, op 23 oktober, waar ook de primaten van de Kerken van Servië en Georgië deelnamen alsook de primaat van de orthodoxe Kerk van Albanië, Aartsbisschop Anastasios van Tirana, de leden van delegaties van vele andere orthodoxe Kerken alsook vele bisschoppen van het Oecumenisch Patriarchaat , residerend in Turkije en uit het buitenland, heeft Bartholomeos I de felicitaties van de gasten in ontvangst genomen, de leden van de Heilige Synode, de orthodoxe bisschoppen die in Turkije resideren, en van geheel het personeel van de Fanar, zetel van het patriarchaat. Waren ook aanwezig: de ambassadeur van de Verenigde-Staten alsook de Consul van Griekenland, van Rusland en van Ukraïne die op post zijn in Istanbul.

De avond van de 21e oktober 2011, tijdens een officieel diner aangeboden door de Vereniging van Archonten Heilige Apostel Andreas, die de weldoeners van het Oecumenisch Patriarchaat groepeert, heeft Aartsbisschop Dimitrios van Amerika een bilan opgemaakt van de dingen die de Oecumenische Patriarch Bartholomeos heeft verwezenlijkt in de loop van de twintig jaar aan het hoofd van de Kerk van Constantinopel en heeft de wens uitgesproken dat hij nog vele jaren zijn werk mag voortzetten ten voordele van de Orthodoxe Kerk en haar uitstraling doorheen gans de wereld. Hij heeft met name de nadruk gelegd op de rol van Patriarch Bartholomeos op de hervatting van het voorbereidend proces van het komende Panorthodox Concilie. Vervolgens heeft hij lezing gegeven van de verschillende gelukwensen, waaronder deze van de Turkse President Abdullah Gül, van de Eerste Minister, Recep Tayyip Erdogan, van de President van de Verenigde-Staten, Barack Obama en van Staatssecretaris Hillary Clinton. In zijn toespraak heeft Patriarch Bartholomeos een woord van dank gericht aan God voor de vreugden en de smarten die hij gekend heeft gedurende deze twintig jaar, maar ook door te bevestigen dat hij zijn dienst wenst voort te zetten, “om zonder ophouden olie te blijven gieten in de lamp van de Orthodoxie”

Patroonsfeest van het klooster van de Geboorte van de Moeder Gods in Asten (Nederland).

Op zaterdag 10 september 2011 vierde het orthodox klooster van de Geboorte van de Moeder Gods plechtig zijn patroonsfeest. Het feest wordt normaliter gevierd op 8 september, maar meestal verplaatst naar de dichtstbijzijnde zaterdag.

Pontificale Liturgie voorgegaan door Bisschop Athenagoras van Sinope (Hulpbisschop van onze Metropoliet Panteleimon van België)
De Goddelijke Liturgie werd voorgegaan door Zijne Excellentie Bisschop Athenagoras van Sinope, hulpbisschop van de Metropoliet van België, in concelebratie met 9 priesters en 2 diakens van de Aartsbisdommen van België en dit van Duitsland: Archimandriet Theofanis (Dusseldorf), de Aartspriesters Spyridon Apostolakis (Brussel), Panagiotis Moschonas (Schaarbeek), Emmanuel Kazilas (Genk) en Spyridon Tsekouras (Mons), Oikonomos Bernard Peckstadt (Brugge), de Priesters Josef Moes (Eindhoven), Arkadi Vernikov (Eindhoven) en Georgios Perris (Utrecht), alsook Aartsdiaken Emmanuel Mavrogiannakis (Brussel) en Diaken Ciprian Popescu (Schaarbeek). Onder de aanwezige priesters vermelden we nog: Aartspriester Stavros Triantafyllou, vicaris generaal; en de Vaders Nikolaos Palamianakis (Luik), Diomidis Doulgerakis (Houthalen), Zacharias Malliarakis (Molenbeek), Nikolaos Diakostavrianos (Charleroi), Dimitrios Stamatakis (Etterbeek)…

De artoklasia: zegening van de vijf broden de olie en de wijn.
Bisschop Athenagoras vertegenwoordigde er Zijne Eminentie Metropoliet Panteleimon van België, die de dag voordien naar Griekenland gereisd is voor de begrafenis van zijn voorganger, de betreurde Metropoliet Emilianos Zacharopoulos (Mgr Panteleimon werd vergezeld van Zijn Excellentie Bisschop Maximos van Evmenia en Oikonomos Angelos Kamalidis van de Parochie van Antwerpen).
Na de Goddelijke Liturgie werd in de tuin van het klooster een ‘Artoklasia’ (zegening van de vijf broden) gevierd, evenals een ‘Trisagion’ (gedachtenis) voor Metropoliet Emilianos Zacharopoulos die de eerste Metropoliet van België en Exarch van Nederland en Luxemburg was en deze dag ten grave werd gedragen. Honderden gelovigen kwamen uit Nederland, België en Duitsland om deel te nemen aan dit kloosterfeest. De zusters deden alles wat zij konden om iedereen op de juiste manier te verwelkomen. In de namiddag werd nog een ‘Paraklisis’ (smeekgebed aan de Moeder Gods) gezongen voor de overste van het klooster, Moeder Maria, die in het ziekenhuis werd opgenomen.
Het klooster werd door Moeder Maria gesticht in 1988. Ze is Nederlandse maar verbleef lange jaren in Servië en Griekenland, in verschillende monastieke gemeenschappen. Het klooster telt nu zes zusters, die afkomstig zijn uit verschillende landen van de wereld.
Voor meer foto’s: Klik hier