Nieuwsberichten

KALENDER LITURGISCHE DIENSTEN MEI 2019

 

 

 

 

 

Zaterdag   4e      Vespers

Zondag     5e       Metten en Goddelijke Liturgie. + THOMASZONDAG

Zaterdag   11e    Metten en Goddelijke Liturgie. PAROCHIEFEEST HH KYRILLOS EN

                               METHODIOS. Uitzonderlijk GEEN Vespers

Zondag     12e     Metten en Goddelijke Liturgie. + MYRONDRAAGSTERS

Zaterdag   18e    Vespers.

Zondag     20e    Metten en Goddelijke Liturgie. + van de VERLAMDE

Zaterdag   25e    Vespers

Zondag     27e     Metten en Goddelijke Liturgie. + v/d SAMARITAANSE

DIENSTEN GROTE WEEK & PASEN 2019

Maandag 22 april 2019:  Metten van de Grote Dinsdag om 19u00

 

Woensdag 24 april 2019:  Heilig Sacrament van de Ziekenzalving om 19u00

 

Donderdag 25 april 2019: Dienst van het Heilig Lijden (12 Evangeliën) om 19u00

 

Vrijdag 26 april 2019:  Vespers om 15u00    en    Dienst van het Epitafios om 19u00

 

Zaterdag 27 april 2019:  PAASNACHT om 22u00 (met feestelijke agapen: iedereen brengt iets mee voor de feesttafel, indien mogelijk)

KALENDER LITURGISCHE DIENSTEN APRIL 2019 tot aan de Grote Week

 

 

 

Parochie Oostende HH. Kyrillos en Methodios

Liturgische diensten april 2019:

 • zaterdag 6: vespers om 18u00
 • zondag 7: metten (9u00) en liturgie (10u00)
 • woensdag 10: Vooraf Gewijde gaven om 19u00
 • vrijdag 12: Akathist van de Moeder Gods
 • zaterdag 13: vespers om 18u00
 • zondag 14: metten (9u00) en liturgie (10u00)
 • woensdag 17: Vooraf Gewijde gaven om 19u00
 • zaterdag 20: metten (9u00) en liturgie (10u00) LAZARUSZATERDAG
 • zaterdag 20: vespers van Palmzondag met lezingen om 18u00
 • zondag 21:  metten (9u00) en liturgie (10u00) PALMZONDAG

 

Kindercatechese 30 maart 2019 Oostende

De volgende Kindercatechese

in onze parochiekerk, Goedheidstraat 9 te Oostende

zal doorgaan op zaterdag 30 maart 2019 van

14u00 tot 16u00.

 

 

Programma:

 • Vasten – Pasen
 • Knutselen en leuke experimenten
 • Afsluiten met iets lekkers en een drankje.

We verwachten jullie graag en met velen!

 

 

World Day of Prayer

Wereldgebedsdag vrijdag 1 maart 2019

19:00 u. Bronstaat 8, Oostende

meer info? Klik hier

KINDERCATECHESE 23 FEBRUARI 2019

Thema: het kerkgebouw

een impressie …

Liturgische vorming van onze clerus

Op zaterdag 25 februari 2017 vond er in de Orthodoxe Parochie van de Heilige Andreas te Gent een bijeenkomst plaats waarop de leden van de clerus van de Nederlandstalige parochies uit Gent, Brugge, Oostende, Kortrijk, Tilburg en Eindhoven waren uitgenodigd.

Aanwezig waren voor de Parochie van de H. Theofano te Nijmegen de rector, Protopresbyter Christos Sidiropoulos, voor de Parochie van de H. Andreas te Gent, de rector Aartspriester Dominique Verbeke en de bedienaar Aartspriester Paolo Perletti, voor de Parochie van de HH. Konstantijn en Helena te Brugge de rector Aartspriester Bernard Peckstadt (tevens rector Parochie Oostende), dhr. Antonios Tarlizos, die op 5 maart 2017 tot diaken en op 2 april 2017 tot priester zal worden gewijd en rector zal worden voor de Parochie van de Drie Hiërarchen  te Hasselt en tot slot Priester Andreas D’hoe, bedienaar van de Parochie van de HH. Kyrillos en Methodios te Oostende.

De bijeenkomst werd voorgezeten door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België. Het doel van deze Synaxis was om de aanwezige clerus de kans te geven om zich, onder de deskundige begeleiding van de Eerwaarde Diaken Vader Grigorios Frangakis, te vervolmaken in het vieren en concelebreren van de verschillende Liturgische diensten volgens de ordo van het Oecumenische Patriarchaat. Van 10u00 tot 16u00 werden de Vesperdient, de Metten, de Goddelijke Liturgie, Vespers met Goddelijke Liturgie van de Voorafgewijde Gaven, Dienst voor Overledenen, De Doop en Myronzalving en tot slot het Sacrament van het Huwelijk belicht, becommentarieerd en gedemonstreerd volgens het Typikon van het Oecumenisch Patriarchaat. Om de communicatie optimaal te laten verlopen vertaalde Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België van het Grieks naar het Nederlands en omgekeerd, voorzien van eigen aanvullingen en opmerkingen.

De bijscholingssessie werd enkel onderbroken voor een snelle en karige maaltijd want er stond, zoals hierboven reeds vermeld, veel op het programma.

We wensen van harte de clerus en vrijwilligers van de Parochie van Gent te bedanken voor hun gastvrij onthaal.

Uiteraard ook onze oprechte dank aan Zijne Eminentie Athenagoras van België voor het nemen van dit interessante en lovenswaardig initiatief. Ik denk dat ik in naam van alle aanwezigen gerust kan stellen dat we de hoop koesteren dat deze sessie deel gaat uitmaken van een permanente vorming voor de clerus die ons zal toelaten om ons steeds bij te schaven in de uitvoering van het Typikon van het Oecumenisch Patriarchaat.      

Verslag Vader Andreas. 

Intronisatie van een nieuwe abdis in het klooster van Asten

Intronisatie van een nieuwe abdis in het klooster van Asten

Asten – Op zondag 15 augustus 2016 had de intronisatie plaats van Moeder Johanna, de nieuwe Abdis van het Orthodox Klooster van de Geboorte van de Moeder Gods te Asten.

Deze had plaats tijdens de Dienst van de Vespers, voorgegaan door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg en in aanwezigheid van vele priesters en diakens, andere monialen en een menigte van gelovigen.

Moeder Johanna werd verkozen door de monialen van het Klooster op 2 augustus 2016, na de veertigste dag van nagedachtenis van het ontslapen van de betreurde Moeder Maria. Moeder Johanna, die afkomstig is uit de Verenigde Staten, was de eerste die zich vervoegde bij Moeder Maria in het Klooster in Asten.

In zijn toespraak vroeg Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras o.m. van : “vooral in eendracht samen te blijven, onder het nieuwe herderschap van Moeder Johanna, en van verder te willen bidden voor de redding van de gehele wereld, doorheen de zo mooie liturgische diensten en de rijkdom van het ascetische gebedsleven van onze Orthodoxe Kerk. In de Kerk zijn er vele charismen, en het is door Gods’ genade dat u, Moeder Johanna, het charisma ontvangt om het werk van Moeder Maria verder te zetten.

Wees goed en barmhartig, zoals God algoed en menslievend is! Wees geduldig en vergevensgezind, zoals God altijd op ons blijft wachten en verdraagt wat wij misdoen! Weet dat u niet alleen bent in deze nieuwe taak die voortaan op uw schouders rust, maar dat u altijd overleg kan plegen met uw metropoliet en/of met uw geestelijke vader.

Blijf trouw aan de Moeder-Kerk van Constantinopel. Ik vertrouw erop dat God u voldoende zal sterken en dat uw mede-zusters u moeilijkheden gaan willen besparen. Zij zijn het immers die u voorgedragen hebben tot deze opdracht, vertrouwend dat u dat zal doen in vreze Gods, in geloof en met liefde! “

Nadien volgde een gebed over de nieuwe Abdis, die werd voorgedragen door Moeder Makrina en Zuster Thaïsia. Metropoliet deed de nieuwe Abdis vervolgens de mandya aan, het borstkruis, leidde haar naar de abdistroon en vertrouwde haar de herdersstaf, telkens onder de kreet ‘Axia’ (zij is waardig)!

Bij het einde van de Dienst vroeg Metropoliet Athenagoras om allen samen een trisagion te zingen aan het graf van Moeder Maria.

Z.E. Bisschop Maximos van Evmenia in de Heer ontslapen

Het Orthodox Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg (Oecumenisch Patriarchaat) deelt mede dat Zijne Excellentie Bisschop Maximos van Evmenia, hulpbisschop van het Aartsbisdom, op 22 januari 2015 in zijn woning in Brussel in de Heer ontslapen is.

DSCN8453

De betreurde Bisschop Maximos van Evmenia (in de wereld Ioannis Mastichis) werd geboren op 30 september 1935 in Stylis (Griekenland).  In 1958 behaalde hij een Master in Theologie aan het Theologisch Instituut van Halki (Turkije). Op 7 september 1958 werd hij tot diaken gewijd door Metropoliet Maximos van Stavroupolis, die hem zijn naam toevertrouwde.

Dezelfde metropoliet wijdde hem op 8 september 1958 tot priester. In hetzelfde jaar werd hij naar Nederland gestuurd. Enige tijd later werd hij gepromoveerd tot archimandriet. In 1977 werd hij door de Heilige Synode van het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel unaniem verkozen tot hulpbisschop van de Metropoliet van België met de hoge titel van ‘Bisschop van Evmenia’.  Zijn bisschopswijding had plaats in Rotterdam op 11 december 1977. Sinds 1992 resideerde Bisschop Maximos in Brussel. Hij was verantwoordelijk voor het ziekenhuispastoraal en voor de biecht in de Griekstalige parochies.

De door allen geliefde Bisschop Maximos was een geestelijk kind van de onvergetelijke Rector van het Theologisch Instituut van Halki, Metropoliet Maximos Repanellis, en onderscheidde zich door zijn grote gehoorzaamheid, zijn nederigheid en zijn onbegrensde menslievendheid. Hij heeft als geestelijke vader vele gelovigen geholpen. Eeuwige gedachtenis!

DSC_0286

Links Z.E. Bisschop Maximos van Evmenia - parochiefeest van de HH Konstantijn en Helena te Brugge 21-05-2009

OVERLIJDENSBERICHT

“Met uw Heiligen laat rusten, O Christus, de ziel van uw dienaar,
waar geen smart noch droefheid is, doch waar leven is zonder einde.

De Heer gedenke in Zijn Koninkrijk zijn trouwe dienaar
Bisschop Maximos van Evmenia

geboren te Stylis (Griekenland) op 30 september 1935
en voor de eeuwigheid geboren te Brussel op 22 januari 2015.

De uitvaartdienst zal plaats hebben
in de Orthodoxe Kathedraal van de Heilige Aartsengelen
Stalingradlaan 34 te Brussel

op woensdag 28 januari 2015
van 9.00u –11.00u Metten en Goddelijke Liturgie
11.00u Dienst van overledenen

Het lichaam van Mgr Maximos van Evmenia
zal reeds op dinsdag 27 januari 2015 om 19.00u
naar de kathedraal  gebracht worden en zal daar blijven gedurende de nacht.

Eeuwige gedachtenis! Eeuwige gedachtenis! Eeuwige gedachtenis!

DSC_0703

 

Belgische afgevaardigde van het Oecumenisch Patriarchaat op de Bisschoppensynode van de Katholieke Kerk

Vaticaanstad – Vanmorgen is in het Vaticaan een rooms-katholieke Bisschoppensynode aan het werk getogen over het thema “De pastorale uitdagingen van het gezin in de context van de evangelisatie”.

Die synode, die gehouden wordt van 5 tot 19 oktober 2014, vindt plaats onder de hoge bescherming van Zijne Heiligheid Paus Franciscus, en verzamelt 191 synodale vaders, waaronder 60 kardinalen, en dit uit de 5 continenten. Daarnaast zijn er op deze synode andere deelnemers als experten of adviseurs uitgenodigd. 1620829_10152373082376074_2131116827345562297_n

10264005_10152373082631074_4268242557270508507_o

Er zijn bovendien 8 afgevaardigden van andere christelijke Kerken: Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg vertegenwoordigt er Zijne Alheiligheid, Oecumenisch Patriarch Bartholomeos en de Moederkerk (Oecumenisch Patriarchaat), Metropoliet Hilarion van Volokolamsk vertegenwoordigt er het Patriarchaat van Moskou tijdens de tweede werkweek van de Synode, en er zijn ook hoge vertegenwoordigers van de Koptische Kerk, de Syrisch-Jacobitische Kerk, de Anglicaanse Kerk, de Lutheran World Federation, de wereldgemeenschap van gereformeerde/hervormde kerken (WCRC) en de Baptist World Alliance.

De in deze Synode bijeengekomen bisschoppen van de rooms-katholieke Kerk hebben bijzondere aandacht voor de praktijk van de orthodoxe Kerk, die – in bepaalde gevallen – de mogelijkheid van een tweede en/of zelfs een derde huwelijk kan aanvaarden.

Bij de inwijding heeft de afgevaardigde van het Oecumenisch Patriarchaat zich persoonlijk kunnen onderhouden met Zijne Heiligheid Paus Franciscus, die verklaarde erg verheugd te zijn om heel binnenkort het centrum van de Orthodoxie te kunnen bezoeken, met name ter gelegenheid van het feest van de Heilige Andreas (30 november) van dit jaar.

De synode begint met verspreid over de dagen meerdere plenaire sessies waarbij alle deelnemers debatteren aan de hand van een afgebakend thema, altijd gerelateerd aan de pastoraal rond huwelijk en gezin. Ter voorbereiding is verder eerder dit jaar een werkdocument verschenen, waarin onder meer antwoorden van de eind vorig jaar rond gestuurde vragenlijst zijn verwerkt. Dit document geeft zo een inzicht in wat wereldwijd speelt in het pastoraat rond huwelijk en gezin en de uitdagingen waar pastorale teams op dit gebied voor staan. De in dit werkdocument aangestipte onderwerpen komen terug in de te bespreken thema’s op de synode.

Na de plenaire sessies staan er ook gespreksronden in kleinere groepen op het programma. De deelnemers kunnen dan in kleinere kring dieper op bepaalde onderwerpen in gaan. Er wordt van al het besprokene verslaglegging gedaan met de bedoeling dit in een document samen te vatten dat tijdens de laatste dagen van de synode wordt gepresenteerd en goedgekeurd.

10624643_10152370637851074_7751519526885863445_n

Mee bidden
De Kerk acht gebed voor de synode onontbeerlijk. Zij gelooft in de leiding door de Heilige Geest. Daarom roept zij alle gelovigen wereldwijd op om God te vragen de synode die nu in oktober plaatsvindt, te zegenen en vruchtbaar te maken voor heel zijn Heilige Kerk.

1901909_1488766304728189_2017316024053402049_n

03324_06102014