Nieuwsberichten

KALENDER LITURGISCHE DIENSTEN JUNI 2019

 

 

 

 

Liturgische Diensten juni 2019

Zaterdag     1e    Vespers (18u00)

Zondag       2e    Metten (9u00) en Goddelijke Liturgie (10u00) + v/d BLINDGEBORENE

Woensdag  5e     Goddelijke Liturgie (19u00) + HEMELVAART v/d HEER

Zaterdag     8e    Vespers (18u00)

Zondag       9e     Metten (9u00) en Goddelijke Liturgie (10u00) + HH. 318 VADERS

Zaterdag    15e    Vespers (18u00) met aansluitend Trisagion voor de gestorvenen ZIELENZATERDAG

Zondag      16e    Metten (9u00) en Goddelijke Liturgie (10u00) + PINKSTEREN – onmiddellijk nadien Tweede Vespers van Pinksteren met knielgebeden.

Zaterdag    22e   Vespers (18u00)

Zondag      23e    Metten (9u00) en Goddelijke Liturgie (10u00) + ALLERHEILIGEN

Zaterdag    29e    Vespers (18u00)

Zondag      30e    Metten (9u00) en Goddelijke Liturgie (10u00) Synaxis v/d 12 Apostelen.    

ONS PAROCHIEFEEST 11 MEI 2019

FEEST VAN DE HEILIGEN KYRILLOS EN METHODIOS

ONS PAROCHIEFEEST

ZATERDAG 11 MEI 2019 (PONTIFICALE VIERING): METTEN OM 9u00 EN

GODDELIJKE LITURGIE OM 10u00.

 

NA DE GODDELIJKE LITURGIE ZIJN ER BROEDERLIJKE AGAPEN, EEN MAALTIJD MET GERECHTEN BEREID EN MEEGEBRACHT DOOR DE GELOVIGEN.

 

KALENDER LITURGISCHE DIENSTEN MEI 2019

 

 

 

 

 

Zaterdag   4e      Vespers

Zondag     5e       Metten en Goddelijke Liturgie. + THOMASZONDAG

Zaterdag   11e    Metten en Goddelijke Liturgie. PAROCHIEFEEST HH KYRILLOS EN

                               METHODIOS. Uitzonderlijk GEEN Vespers

Zondag     12e     Metten en Goddelijke Liturgie. + MYRONDRAAGSTERS

Zaterdag   18e    Vespers.

Zondag     20e    Metten en Goddelijke Liturgie. + van de VERLAMDE

Zaterdag   25e    Vespers

Zondag     27e     Metten en Goddelijke Liturgie. + v/d SAMARITAANSE

DIENSTEN GROTE WEEK & PASEN 2019

Maandag 22 april 2019:  Metten van de Grote Dinsdag om 19u00

 

Woensdag 24 april 2019:  Heilig Sacrament van de Ziekenzalving om 19u00

 

Donderdag 25 april 2019: Dienst van het Heilig Lijden (12 Evangeliën) om 19u00

 

Vrijdag 26 april 2019:  Vespers om 15u00    en    Dienst van het Epitafios om 19u00

 

Zaterdag 27 april 2019:  PAASNACHT om 22u00 (met feestelijke agapen: iedereen brengt iets mee voor de feesttafel, indien mogelijk)

KALENDER LITURGISCHE DIENSTEN APRIL 2019 tot aan de Grote Week

 

 

 

Parochie Oostende HH. Kyrillos en Methodios

Liturgische diensten april 2019:

 • zaterdag 6: vespers om 18u00
 • zondag 7: metten (9u00) en liturgie (10u00)
 • woensdag 10: Vooraf Gewijde gaven om 19u00
 • vrijdag 12: Akathist van de Moeder Gods
 • zaterdag 13: vespers om 18u00
 • zondag 14: metten (9u00) en liturgie (10u00)
 • woensdag 17: Vooraf Gewijde gaven om 19u00
 • zaterdag 20: metten (9u00) en liturgie (10u00) LAZARUSZATERDAG
 • zaterdag 20: vespers van Palmzondag met lezingen om 18u00
 • zondag 21:  metten (9u00) en liturgie (10u00) PALMZONDAG

 

Kindercatechese 30 maart 2019 Oostende

De volgende Kindercatechese

in onze parochiekerk, Goedheidstraat 9 te Oostende

zal doorgaan op zaterdag 30 maart 2019 van

14u00 tot 16u00.

 

 

Programma:

 • Vasten – Pasen
 • Knutselen en leuke experimenten
 • Afsluiten met iets lekkers en een drankje.

We verwachten jullie graag en met velen!

 

 

World Day of Prayer

Wereldgebedsdag vrijdag 1 maart 2019

19:00 u. Bronstaat 8, Oostende

meer info? Klik hier

KINDERCATECHESE 23 FEBRUARI 2019

Thema: het kerkgebouw

een impressie …

Liturgische vorming van onze clerus

Op zaterdag 25 februari 2017 vond er in de Orthodoxe Parochie van de Heilige Andreas te Gent een bijeenkomst plaats waarop de leden van de clerus van de Nederlandstalige parochies uit Gent, Brugge, Oostende, Kortrijk, Tilburg en Eindhoven waren uitgenodigd.

Aanwezig waren voor de Parochie van de H. Theofano te Nijmegen de rector, Protopresbyter Christos Sidiropoulos, voor de Parochie van de H. Andreas te Gent, de rector Aartspriester Dominique Verbeke en de bedienaar Aartspriester Paolo Perletti, voor de Parochie van de HH. Konstantijn en Helena te Brugge de rector Aartspriester Bernard Peckstadt (tevens rector Parochie Oostende), dhr. Antonios Tarlizos, die op 5 maart 2017 tot diaken en op 2 april 2017 tot priester zal worden gewijd en rector zal worden voor de Parochie van de Drie Hiërarchen  te Hasselt en tot slot Priester Andreas D’hoe, bedienaar van de Parochie van de HH. Kyrillos en Methodios te Oostende.

De bijeenkomst werd voorgezeten door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België. Het doel van deze Synaxis was om de aanwezige clerus de kans te geven om zich, onder de deskundige begeleiding van de Eerwaarde Diaken Vader Grigorios Frangakis, te vervolmaken in het vieren en concelebreren van de verschillende Liturgische diensten volgens de ordo van het Oecumenische Patriarchaat. Van 10u00 tot 16u00 werden de Vesperdient, de Metten, de Goddelijke Liturgie, Vespers met Goddelijke Liturgie van de Voorafgewijde Gaven, Dienst voor Overledenen, De Doop en Myronzalving en tot slot het Sacrament van het Huwelijk belicht, becommentarieerd en gedemonstreerd volgens het Typikon van het Oecumenisch Patriarchaat. Om de communicatie optimaal te laten verlopen vertaalde Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België van het Grieks naar het Nederlands en omgekeerd, voorzien van eigen aanvullingen en opmerkingen.

De bijscholingssessie werd enkel onderbroken voor een snelle en karige maaltijd want er stond, zoals hierboven reeds vermeld, veel op het programma.

We wensen van harte de clerus en vrijwilligers van de Parochie van Gent te bedanken voor hun gastvrij onthaal.

Uiteraard ook onze oprechte dank aan Zijne Eminentie Athenagoras van België voor het nemen van dit interessante en lovenswaardig initiatief. Ik denk dat ik in naam van alle aanwezigen gerust kan stellen dat we de hoop koesteren dat deze sessie deel gaat uitmaken van een permanente vorming voor de clerus die ons zal toelaten om ons steeds bij te schaven in de uitvoering van het Typikon van het Oecumenisch Patriarchaat.      

Verslag Vader Andreas. 

Intronisatie van een nieuwe abdis in het klooster van Asten

Intronisatie van een nieuwe abdis in het klooster van Asten

Asten – Op zondag 15 augustus 2016 had de intronisatie plaats van Moeder Johanna, de nieuwe Abdis van het Orthodox Klooster van de Geboorte van de Moeder Gods te Asten.

Deze had plaats tijdens de Dienst van de Vespers, voorgegaan door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg en in aanwezigheid van vele priesters en diakens, andere monialen en een menigte van gelovigen.

Moeder Johanna werd verkozen door de monialen van het Klooster op 2 augustus 2016, na de veertigste dag van nagedachtenis van het ontslapen van de betreurde Moeder Maria. Moeder Johanna, die afkomstig is uit de Verenigde Staten, was de eerste die zich vervoegde bij Moeder Maria in het Klooster in Asten.

In zijn toespraak vroeg Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras o.m. van : “vooral in eendracht samen te blijven, onder het nieuwe herderschap van Moeder Johanna, en van verder te willen bidden voor de redding van de gehele wereld, doorheen de zo mooie liturgische diensten en de rijkdom van het ascetische gebedsleven van onze Orthodoxe Kerk. In de Kerk zijn er vele charismen, en het is door Gods’ genade dat u, Moeder Johanna, het charisma ontvangt om het werk van Moeder Maria verder te zetten.

Wees goed en barmhartig, zoals God algoed en menslievend is! Wees geduldig en vergevensgezind, zoals God altijd op ons blijft wachten en verdraagt wat wij misdoen! Weet dat u niet alleen bent in deze nieuwe taak die voortaan op uw schouders rust, maar dat u altijd overleg kan plegen met uw metropoliet en/of met uw geestelijke vader.

Blijf trouw aan de Moeder-Kerk van Constantinopel. Ik vertrouw erop dat God u voldoende zal sterken en dat uw mede-zusters u moeilijkheden gaan willen besparen. Zij zijn het immers die u voorgedragen hebben tot deze opdracht, vertrouwend dat u dat zal doen in vreze Gods, in geloof en met liefde! “

Nadien volgde een gebed over de nieuwe Abdis, die werd voorgedragen door Moeder Makrina en Zuster Thaïsia. Metropoliet deed de nieuwe Abdis vervolgens de mandya aan, het borstkruis, leidde haar naar de abdistroon en vertrouwde haar de herdersstaf, telkens onder de kreet ‘Axia’ (zij is waardig)!

Bij het einde van de Dienst vroeg Metropoliet Athenagoras om allen samen een trisagion te zingen aan het graf van Moeder Maria.