Posts by Andreas D'hoe

KALENDER LITURGISCHE DIENSTEN AUGUSTUS 2020

Liturgische Diensten augustus 2020

 

 

 

Zaterdag      1e   Vespers (18u00)

Zondag        2e   Metten (9u00) en Goddelijke Liturgie (10u00) + 8e  v Mattheus

Donderdag  6e  Metten (9u00) en Goddelijke Liturgie (10u00) + TRANSFIGURATIE v/d HEER – met de wijding van de vruchten (breng enkele vruchten mee naar de kerk a.u.b.)

Zaterdag     8e   Vespers (18u00)

Zondag        9e   Metten (9u00) en Goddelijke Liturgie (10u00) + 9e v Mattheus

Zaterdag    15e   Metten (9u00) en Goddelijke Liturgie (10u00) + ONTSLAPING V/D ALHEILIGE MOEDER GODS

Zondag      16e   Metten (9u00) en Goddelijke Liturgie (10u00) + 10e v Mattheus

Zaterdag    22e    Vespers (18u00)

Zondag      23e    Metten (9u00) en Goddelijke Liturgie (10u00) + eindfeest Ontslaping v/d Alheilige Moeder Gods

Zaterdag    29e   Vespers (18u00)

Zondag      30e   Metten (9u00) en Goddelijke Liturgie (10u00) + 12e v Mattheus

KALENDER LITURGISCHE DIENSTEN JULI 2020

Liturgische Diensten juli 2020

 

 

 

Zaterdag      4e   Vespers (18u00)

Zondag        5e   Metten (9u00) en Goddelijke Liturgie (10u00) + 4e  v Mattheus

Zaterdag    11e   Vespers (18u00)

Zondag      12e   Metten (9u00) en Goddelijke Liturgie (10u00) + 5e v Mattheus

Zaterdag    18e    Vespers (18u00)

Zondag      19e    Metten (9u00) en Goddelijke Liturgie (10u00) + 630 HH. Vaders (4e Oec. Concilie)

Zaterdag    25e   Vespers (18u00)

Zondag      26e   Metten (9u00) en Goddelijke Liturgie (10u00) + 7e v Mattheus

 

Beluister hier een podcast om de Dienst van het Heilig Lijden (12 Evangeliën) alsnog te vieren

KLIK HIER OM TE LUISTEREN: https://orthodoxia.be/nl/2020/04/14/beluister-hier-een-podcast-om-de-dienst-van-het-heilig-lijden-12-evangelien-alsnog-te-vieren/

KINDEREN EN OUDERS THUIS TIJDENS DE CORONACRISIS : ONDERSTEUNING OP GEESTELIJK VLAK TIJDENS DEZE MOEILIJKE PERIODE: KNUTSELIDEETJES, LINKS VOOR RECHTSTREEKSE UITZENDINGEN VAN DE GODDELIJKE LITURGIE …

 

Beste ouders, kinderen en jongeren,

Door de noodzakelijke quarantainemaatregelen, worden de lessen opgeschort
en kunnen onze kerkelijke diensten met publiek niet meer gevierd worden. 
Via deze weg trachten we toch nog met jullie in contact te blijven.  
 https://orthodoxe-kinderen.blogspot.com/2020/03/beste-kinderen-en-ouders-sinds-vorige.html

Deze blog is bedoeld om ouders en leerlingen op geestelijk vlak
te ondersteunen door de coronacrisis
in de hoopvolle vastentijd naar ons grootste feest, Pasen.
We wensen jullie weldra een creatieve paasvakantie toe.


Wat kan je hier terugvinden:

  • knutselideetjes / werkblaadjes voor kinderen
  • gebeden
  • lezing van de dag
  • links met homilieën
  • links voor rechtstreekse uitzendingen van de Goddelijke Liturgie
  • recepten

Hartelijk dank aan Sofie en de leerkrachten orthodoxe godsdienst voor de fijne realisatie.

Copyright © 2020 Orthodoxe Parochie Gent, All rights reserved. 
Orthodoxe Parochie Gent 

 

KALENDER LITURGISCHE DIENSTEN SEPTEMBER 2019

 

 

 

 

Zondag        1e     Metten (9u00) en Goddelijke Liturgie (10u00). + Begin van de indictie

Zaterdag     7e     Vespers (18u00)

Zondag       8e     Metten (9u00) en Goddelijke Liturgie (10u00). + FEEST v/d GEBOORTE VAN DE MOEDER GODS

Zaterdag    14e    Vespers (18u00)

Zondag      15e    Metten (9u00) en Goddelijke Liturgie (10u00). + NAFEEST v/d KRUISVERHEFFING

Zaterdag    21e   Vespers (18u00)

Zondag      22e    Metten (9u00) en Goddelijke Liturgie (10u00). + 1e v LUKAS

Zaterdag    28e   Vespers (18u00)

Zondag      29e    Metten (9u00) en Goddelijke Liturgie (10u00). + 2e v LUKAS

 

KALENDER LITURGISCHE DIENSTEN AUGUSTUS 2019

Zaterdag    3e     Vespers (18u00)

Zondag       4e     Metten (9u00) en Goddelijke Liturgie (10u00) +7ev.MATTHEUS

 

Dinsdag      6e     Metten (9u00) en Goddelijke Liturgie (10u00). +GEDAANTEVERANDERING (TRANSFIGURATIE) V/D HEER   met de wijding van de vruchten

 

Zaterdag     10e    Vespers (18u00)

Zondag        11e     Metten (9u00) en Goddelijke Liturgie (10u00) +8ev.MATTHEUS

 

Donderdag  15e   Metten (9u00) en Goddelijke Liturgie (10u00). +ONTSLAPING VAN DE MOEDER GODS

 

Zaterdag     17e    Vespers (18u00)

Zondag        18e    Metten (9u00) en Goddelijke Liturgie (10u00) +9ev.MATTHEUS

Zaterdag     24e   Vespers (18u00)

Zondag        25e    Metten (9u00) en Goddelijke Liturgie (10u00) +10ev.MATTHEUS

PONTIFICALE GODDELIJKE LITURGIE OOSTENDE 14/07/2019

 

 

Op zondag 14 juli 2019 vierden wij een Pontificale Goddelijke Liturgie in onze orthodoxe kerk van de HH. Kyrillos en Methodios te Oostende. De dienst werd voorgegaan door Zijne Eminentie, onze Metropoliet van België, Athenagoras Peckstadt in concelebratie met de Priester Andreas D’hoe, bedienaar van onze parochie en de Diakens Philadelphos Kafalis en Filip Boone.

Het hoge bezoek werd afgesloten met een eenvoudige agapemaaltijd die gemoedelijk verliep.

Hartelijk dank aan allen die bijdroegen tot het welslagen van deze dag.

KINDERCATECHESE OOSTENDE 15 JUNI 2019

 

 

 

 

Verslag kindercatechese 15 juni 2019

Thema: De schoonheid van de iconen

De iconen zijn de grootste erfenis van de eerste christenen die doorgegeven is doorheen de eeuwen.  De iconen creëren een goddelijke sfeer en herinneren  ons aan verschillende gebeurtenissen in de bijbel en vooral ook aan de belangrijkste personen van de bijbel.

Een icoon schilderen is niet gemakkelijk.  De persoon die een icoon begint te schilderen moet eerst vasten en heel veel bidden. Een icoon schilderen is een andere manier om met God te bidden. Vader Andreas begon samen met de kinderen te bidden en dan toonde hij de iconen van onze kerk om zo de kinderen van dichtbij de schoonheid van de iconen te laten zien.

De kinderen begonnen daarna de icoon van de Moeder Gods op glas te schilderen. Het gekleurde beeld begon te verschijnen op het glas en het was een vreemd gevoel: de Moeder Gods kwam dichter en dichter bij elk van ons. Het was te vergelijken met het gebed: hoe meer we bidden hoe meer we naderen tot God en op dezelfde manier, hoe meer we iconen schilderen, hoe dieper voelen we de goddelijke aanwezigheid. De sfeer was zo goed dat de volwassenen ook begonnen iconen te schilderen. Samen bidden en samen schilderen. Het was anders dan knutselen. Ik had de indruk dat God ons uitgenodigde om samen te schilderen.

Een uur later nodigde de mama  van Vader Andreas en Nina ons uit aan tafel. Een heel lekkere taart en pannenkoeken stonden op het menu. De iconen stonden naast ons op tafel en deze keer had ik de indruk dat we God uitnodigden om samen met ons te eten! Moeder Gods was naar ons aan het kijken vanuit alle hoeken van de tafel.

Het was een mooie namiddag vol met rust en de liefde van God die elk kind meenam naar huis onder de vorm van de schoonheid van hun eigen geschilderde icoon.

 

Verslag het catecheseteam.

EERSTE KERKGANG OP 26 MEI 2019

 

 

 

 

Eerste kerkgang van de moeder met haar kind

Op zondag 26 mei was het de eerste kerkgang van Dimitrios en zijn moeder. Vader Andreas D’hoe begeleidde de baby Dimitrios naar binnen in de kerk en droeg hem rond het altaar om hem daarna aan zijn moeder terug te geven.

DOOP OP 24 MEI 2019

 

 

 

 

Doop van Victoria Alexandra

Op vrijdag 24 mei 2019 heeft Vader Andreas D’hoe, in de schoot van onze parochie de Heilige Sacramenten van het Doopsel en de Myronzalving toegediend aan Victoria Alexandra.

Zij werd geboren te Oostende op 22 februari 2019 en is het dochtertje van meneer Steven en mevrouw Julia.

Wij bidden verder voor Victoria Alexandra, haar ouders Steven en Julia en haar doopouder Corina. NOG VELE JAREN!