WERELDGEBEDSDAG 1 maart 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Participatie Oecumenische Viering Wereldgebedsdag.

Op de eerste vrijdag in maart wordt sinds 1927 wereldwijd, ieder jaar opnieuw, de internationale Wereldgebedsdag georganiseerd. Op verschillende plaatsen in ons land zijn sinds vele decennia en net zoals vele andere landen in de wereld, werkgroepen christenvrouwen actief die op deze dag een Oecumenische viering organiseren en die door gebed en actie voor meer solidariteit met vrouwen in nood ijveren. Zo ook te Oostende waar sinds enkele jaren onze parochie deze viering mee helpt vormgeven.

Dit jaar werd onze aandacht gevestigd op het lot van de Sloveense bevolking. De Pinstergemeente mocht dit jaar het voortouw nemen tijdens de gebedsdienst die plaats had op 1 maart 2019 om 19u00 in “de Bron” in de Bronstraat 8 te Oostende, waar Hans Swart als Oudste de dienst voorging.

Bianca Faloba van onze parochie participeerde actief aan de dienst door bepaalde stukken van de dienst voor te lezen. Naast gebed was er ook veel zang. Ook twee Orthodoxe liedjes kwamen aan bod en werden o.l.v. onze koorleider Paul Remerie door onze aanwezige delegatie voorgezongen. Daarna was er ook een collecte voorzien om verschillende projecten in Slovenië financieel te ondersteunen.

Na het gebed van de wegzending plaatsten de gastheer, de Oudste Hans Swart van de Pinsterkerk te Oostende, de E.H. Deken Antoon Wullepit die de katholieke geloofsgemeenschap vertegenwoordigde, Rev. Augustine Nwaekwe van de Anglicaanse Kerk, Andries Boekhout, voorganger van de Protestantse Kerk en Priester Andreas D’hoe zich voor het altaar en gaven gezamenlijk, en elk volgens hun eigen traditie, de zegen. Gaat nu allen heen in vrede!

 

 

 

 

 

Verslag Vader Andreas.

No comments yet

Comments are closed