Verslag kindercatechese: “Jezus en de twaalf apostelen

KINDERCATECHESE

Zaterdag 8 februari van 15.00u – 17.00u

Jezus en de 12 apostelen.

“Maar toen hij zag op de wind, Werd hij bevreesd en begon te zinken en hij schreeuwde: ‘Heer, red mij!’”  (Mat. 14,30)

Als we denken aan de 12 apostelen situeren we hen altijd in tijd en in ruimte en vliegen we met onze gedachten heel ver terug in de oude tijd. Het waren andere mensen, uit een andere cultuur, met andere kennis, andere problemen. Inderdaad, het was natuurlijk anders maar het geloof heeft niks te maken met onze positie in de maatschappij, met ons loon of onze afkomst. Het geloof is verbonden aan onze emoties die onafhankelijk zijn van de tijd en ruimte en die blijven altijd dezelfde.

De tranen van vroeger waren niet anders dan de tranen van vandaag. Het geloof helpt onze houding tegen de dagelijkse problemen te bepalen. De uitdaging van vandaag is dezelfde als 2000 jaar geleden : neemt je kruis op en volg Jezus! We hebben onze twijfelen zoals de apostelen, we beleven ook wonderen in ons leven, we vechten voor ons leven, we verliezen iets en we winnen iets anders. Als we goed kijken, heeft alles te maken met onze emoties. Als we negatieve emoties hebben dan kunnen we niks goed doen. We zinken in het water van ons leven zoals Petrus toen hij probeerde op het water te wandelen om naar Jezus te gaan. Maar het geloof helpt ons te roepen: “Heer, red mij!” . Het geloof helpt ons om de negatieve emoties in positieve emoties te veranderen of de negatieve energie te gebruiken om positieve dingen te doen. God geeft de uitdaging aan elke mens volgens zijn capaciteit. Ons leven is zoals een boot op de Oceaan van de tijd. Soms komt er een storm en zijn we bang en verliezen we ons geduld zoals de apostelen die op de boot met Jezus waren tijdens de storm. De apostelen maakten Jezus wakker om door hem gered te worden en Jezus stopte de storm. Soms moeten ook wij Jezus in onze hart wakker maken om de storm van de tijd te stoppen.

Het beste symbool voor alle verhalen van Jezus in verband met de zee is een boot. De kinderen hebben een mooi boot van isimo gekregen; verder moesten ze de apostelen van karton erop zetten en het zeil met het symbool van het christendom. Ze hebben ook een tekenfilm gekeken en we hopen dat iedere keer ze met de boot spelen, ze zullen denken aan de mooie gebeurtenissen met Jezus en de apostelen op zee. In feite kan elk kind thuis nog zijn boot verder afwerken en nog mooier maken. De boot was breed genoeg om nog vele andere dinge toe te voegen. Dezelfde manier van denken kunnen we toepassen op ons leven dat als een boot is die mooi versierd kan worden of kan kapot gemaakt worden.

Trots van hun boten namen de kinderen een foto samen met Vader Bernard en ons catechese team. Daarna kwamen de lekkere Madeleintjes en fruitsapjes van Natasha. Zij hielp  de kinderen ook om een mooie conclusie te trekken over het thema. Voor de eerste keer nam onze catechese plaats in Oostende en ons team was blij dat zoveel kinderen kwamen. We hopen dat ze iedere keer zullen kunnen komen. Als de ouders de kinderen naar de catechese sturen, is de betekenis dieper dan ze denken: de Apostelen moesten Jezus’ verrijzenis verkondigen aan alle mensen.  Verkondigen in onze tijden is niet zo eenvoudig maar als we met onze kinderen beginnen is dit al een grote stap. Onze kinderen zijn onze toekomst en door hem zal de boodschap van Christus alle tijden overstijgen en een mooie wereldse toekomst worden.

Het catecheseteam: Natasa, Daniël, Stefan, Christina en Vader Bernard

verslag Daniël M.

 

No comments yet

Comments are closed