KINDERCATECHESE 30 maart 2019

Verslag kindercatechese 30 maart 2019

 

 

 

Thema Vasten-Pasen

Tijdens deze kindercatechese, met als thema Vasten en Pasen, beslisten we om meer over de verschillende tradities van de vele Orthodoxe landen te praten om zo kennis te maken met de vele bestaande gewoonten. De orthodoxen van de diaspora, die een grote meerwaarde overbrengen naar hun nieuwe land, brengen al dan niet bewust of onbewust, eigen gewoontes mee. Zo ontstaat ook de mogelijkheid om veel te leren van elkaar. Het kan alleen ons geloof op vele vlakken verdiepen. Heden ten dage is er veel informatie in omloop en zijn er veel technologische mogelijkheden om die informatie te verkrijgen, maar er is niets die de mens kan vervangen als essentiële schakel in het doorgeven van informatie. Via TV of internet verkrijgt men wel informatie maar nooit op een manier die kan tippen aan het eerstehands verkrijgen van deze info. Wel, de christenen van onze kerk brengen de levende informatie mee van verschillende plaatsen in de wereld. Daarom dat elk lid van ons catecheseteam iets op zijn manier presenteerde over Pasen. Vader Andreas praatte over de vastenperiode, onze voorbereidingsperiode op het grote feest van Pasen en welke voedingsmiddelen gezonde volwassenen dienen te mijden. Stefaan toonde een power point over de dagen voor de kruisging van Jezus. Oksana had een presentatie over de tradities van Rusland meegebracht. Tijdens haar presentatie had ze het over de kinderen en hoe ze vroeger met de geschilderde eieren speelden tijdens het feest van Pasen. Er wat een prent te zien waarop de kinderen de eieren van een kleine glijbaan lieten rollen. Ons catecheseteam besliste ook om deze glijbaan te maken en het met onze kinderen op een later moment proberen te spelen. Daniel leerde de kinderen om de eieren te schilderen op een typisch Roemeense manier: de eieren bedekken met kleine bladeren en dan vastmaken met een stukje samengebonden dameskous. Dan werden de eieren gekookt in water samen met ajuinschillen om zo een rode kleur te krijgen. De kinderen stonden naast de kookplaat met grote ogen te kijken en hadden genoeg geleerd om het thuis te kunnen navertellen. Bij het volgende experiment leerden de kinderen hoe ze een ei leeg kunnen blazen en het daarna met decoratieve verf konden schilderen. Het was daarna al tijd om te eten: de lekkere zelfgemaakte pannenkoeken door de mama van Vader Andreas, wat stilaan ook een traditie wordt. Daniel probeerde om kinderen te overtuigen dat in de vastenperiode een appeltaart, gemaakt zonder deeg, melk, eieren of slagroom ook heel lekker kan zijn. De zelfgemaakte appeltaart was inderdaad heel lekker en werd volledig opgegeten.  We kunnen als leden komende uit verschillende culturen van alles uitwisselen en nieuwe dingen leren zoals in de tijd van de eerste christenen. Jezus is gekomen voor alle volkeren, voor alle landen en Hij is aanwezig in alle christelijke kerken onafhankelijk van de taal. In de handelingen van apostelen, op Pinksteren lezen we: “Zij werden allen vervuld van de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken, naargelang de Geest hun te vertolken gaf. Nu woonden er in Jeruzalem Joden, vrome mannen, die afkomstig waren uit alle volkeren onder de hemel. Toen dat geluid ontstond, liep het volk te hoop en tot zijn verbazing hoorde iedereen hen spreken in zijn eigen taal. Zij waren buiten zichzelf en zeiden vol verwondering: “Maar zijn al die daar spreken dan geen Galileeërs? Hoe komt het dan dat ieder van ons hen hoort spreken in zijn eigen moedertaal? (Handelingen 2:8). Het is duidelijk dat, vervuld door de Heilige Geest, men kan communiceren in elke taal en Jezus tevens aanwezig is in elk land daar waar iedereen zich in Zijn naam zou verzamelen. Voskresen’ye is een mooie benaming voor zondag in het Russisch en betekent verrijzenis. In Roemenië, als de mensen naar de dienst van de Paasnacht gaan, zeggen ze: “we gaan naar de verrijzenis”! Of vragen ze “hoe was het tijdens de nacht van de verrijzenis?” Elk taal heeft zijn eigen schoonheid en deze schoonheid, vind ik, wordt door de mensen van onze kerk gedeeld. Jezus is niet alleen gekomen voor het leven na de dood maar ook voor het leven voor de dood. Zijn boodschap was niet voor enkelen bestemd maar voor alle mensen. Hij leerde ons hoe we een wonder kunnen maken van ons leven en hoe we dit wonder naar de eeuwigheid kunnen meenemen. Hij accepteerde de pijnlijke dood op het kruis en Hij is verrezen voor allen, voor iedereen die reeds geboren is en die nog zal geboren worden. Dus we moeten geen wonderen buiten onszelf zoeken maar we moeten een wonder van onszelf maken. Misschien moeten we beginnen met kinderen te observeren en iets van hen te leren. Dat probeert ons catecheseteam ook te doen! Iedereen kan van iedereen leren! Laat de verrijzenis van Jezus onze leven in geloof, hoop en liefde, begeleiden!

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Catecheseteam: Vader Andreas, Daniel, Oksana, Stefaan

Verslag Daniel.

No comments yet

Comments are closed