PROFUNDO 2019 op 17, 18 en 26 maart

 

Profundo 2019

Onze parochie te Oostende werkte ook dit jaar weer mee aan Profundo. Dit is een initiatief waarbij verschillende religieuze en levenbeschouwelijke ontmoetingsplaatsen hun deuren openen om het grote publiek kennis te laten maken met verschillende tradities. Dit gebeurde dit jaar op    zondag 17, maandag 18 en dinsdag 26 maart.

Het evenement ging dus door, gespreid over drie dagen.  Zondag 17 maart was een dag voor het grote publiek. Twee groepen werden verwacht. Omstreeks 15u30 kwam een eerste groep van ongeveer een 30-tal personen, die zich vooraf dienden in te schrijven, in onze kerk ontvangen. Binnen een tijdsbestek van 40 minuten kreeg deze groep de gelegenheid tot  kennismaking met onze godsdienst en tevens de mogelijkheid tot vraagstelling. Vader Andreas beantwoordde de vele vragen waaruit duidelijk de interesse bleek van deze bezoekers. Een tweede groep kwam om 16u30.

Op maandag 17 maart en dinsdag 26 maart was het de beurt aan verschillende schoolgroepen van de 2de en 3de graad secundair om langs te komen. Het ging om 12 groepen van telkens

een 30-tal leerlingen. Een bezoektijd van telkens 45 minuten werd voorzien. Er was dus voldoende tijd om hen degelijk kennis te laten maken met onze traditie en alle vragen diepgaander te beantwoorden. Profundo is een zeer lovenswaardig project waar we zeker ook de volgende edities onze medewerking aan zullen blijven verlenen. Nog een woord van dank aan onze vrijwilligers, voor hun bijdrage tot het welslagen van deze driedaagse.

 

 

Verslag Vader Andreas.                  

No comments yet

Comments are closed