Paus Benedictus XVI herinnert aan Oecumenische initiatieven van Patriarch Athenagoras, en Pausen Johannes VVII en Paulis VI

Vaticaanstad, 28 juni 2012 VIS) – vanmorgen in het Vaticaan, in een traditionele vergadering voor de plechtigheid van Sts. Peter en Paul apostelen, Benedictus XVI ontving een delegatie gestuurd door Oecumenisch Patriarch Bartholomeus I. De kerk van Rome en het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel uitwisselingsbezoeken traditioneel voor de feesten van hun respectieve opdrachtgevers.
De delegatie, die een boodschap aan de heilige vader namens de Patriarch, was samengesteld uit Zijne Eminentie Emmanuel (Adenakis), metropolitan van Frankrijk en directeur van het Bureau van de orthodoxe kerk tot de Europese Unie; Zijn genade Ilias Katre, bisschop van Philomelion, U.S.A., en Rev. Paisios Kokkinakis van de Heilige Synode van het oecumenisch patriarchaat.

Z.E. Metropoliet Emmanouil van Frankrijk en Z.H. Paus Benedictus XVI

Benedictus XVI vertelde de groep dat de plechtigheid van Sts. Peter en Paul “geeft ons een gelegenheid om dank de heer voor de buitengewone werken die hij heeft bereikt en blijft bereiken door middel van de apostelen in het leven van de kerk.Hun prediking, verzegeld door de getuigenis van het martelaarschap, is de solide en duurzame basis waarop de kerk berust. Door te blijven trouw aan de nederlegging van geloof ze hebben doorgegeven aan ons, ontdekken we onze eigen gedeelde wortels”.
“In onze vergadering – zoals we aan de interventie van de glorieuze apostelen en martelaren Petrus en Paulus ons gebed dat toevertrouwen de heer… kan snel verlenen ons die gezegende dag waarin we kunnen delen het eucharistische brood – wij danken God voor de reis van vrede en verzoening die hij heeft veroorzaakt ons om samen te reizen. Dit jaar is de vijftigste verjaardag van de Raad Vaticanum II. …Het was tijdens deze Raad – bijgewoond, zoals u goed weet, door bepaalde vertegenwoordigers van het Oecumenisch Patriarchaat als broederlijke afgevaardigden – dat een nieuwe en belangrijke fase in de betrekkingen tussen onze kerken begon. Laten we de heer loven vooral voor de herontdekking van de diepgaande broederschap die ons verenigt, en voor de afgelegde deze jaren door de Gemengde Commissie voor de theologische dialoog tussen de katholieke kerk en de Oosters-orthodoxe kerken, ook in de hoop dat het blijven zal om vooruitgang in de huidige fase”.
“Als we niet de verjaardag van Vaticanum II van de Raad vergeten, ik denk dat het recht om te wijzen op de persoon en de werken van de onvergetelijke Oecumenisch Patriarch Athenagoras toelicht, samen met zalige Johannes XXIII en dienaar van God Paulus VI, door die passie voor kerk eenheid die uit geloof in Christus, de heer voortvloeit, bevorderd belangrijke initiatieven die de weg naar hernieuwde betrekkingen tussen het Oecumenisch Patriarchaat en de katholieke kerk heeft geopend. Ik ben diep blij dat zijn heiligheid Bartholomeus I, met hernieuwde trouw en vruchtbare creativiteit, is voortzetting langs de weg die is ingeslagen door zijn voorgangers Athenagoras en Demetrios, en is bekend over de hele wereld voor zijn openheid voor de dialoog tussen christenen en zijn inzet voor de aankondiging van het evangelie in de moderne wereld “, de heilige vader gesloten.

Bron: ORTHOBEL – Press Office of the Orthodx Archiodese of Belgium

VIDEO: klik hier

No comments yet

Comments are closed