Parochiefeest van de Heiligen Kyrillos en Methodios te Oostende

 

 

 

 

PAROCHIEFEEST TE OOSTENDE

 Gedachtenis van de Heiligen Kyrillos en Methodios,

Apostelen der Slaven, en tevens de achttiende verjaardag

van de stichting van deze parochie.

Op zaterdag 11 mei 2018 vierden we de gedachtenis van de Heilige Apostelgelijken Kyrillos en Methodios, Apostelen der Slaven, het patroonsfeest van onze parochie en het was tevens reeds de achttiende verjaardag van de stichting ervan.

Het was onze Metropoliet Athenagoras van België die de Goddelijke Liturgie kwam presideren in concelebratie met Archimandriet Ioakim Archontos, de Aartspriesters Bart D’huyvetters, Bernard Peckstadt, (de rector van de parochie) en Konstantinos Kenanidis en Priester Andreas d’Hoe, (bedienaar van de parochie), Aartsdiaken Philadelphos Kafalis en Diaken Barnabas Genbrugge.

Het werd een mooie Goddelijke Liturgie en het koor werd er verzorgd o.l.v. Bert Forrez.

Op het einde van de Goddelijke Liturgie werd een korte toespraak gehouden door Monseigneur Athenagoras over het leven van de patroonheiligen : nl. de HH. Kyrillos en Methodios, ook apostelen van de Slaven genoemd, wiens gedachtenis we vierden.

Zo zei hij o.m. dat wij allen geroepen zijn het voorbeeld van de Heiligen Kyrillos en Methodios na te volgen, opdat wij in hun spoor verkondigers mogen zijn van het orthodoxe geloof. We zijn vooral geroepen getuige te zijn van ons geloof bij onze orthodoxe broeders en zusters die verwijderd leven van onze Kerk. Verder verwelkomde de Metropoliet al de concelebranten die van her en ver gekomen waren om dit feest van de patroonheiligen te vieren.

Nadien was er nog een feestmaal in de parochiezaal vooraan in de kerk. Al de genodigden namen er aan deel en het was een moment van ontmoeting en samen zijn. Een rijkelijk gevuld buffet en de inzet van velen heeft bijgedragen tot het welslagen van het parochiefeest. Er heerste een gezellige sfeer en de paasvreugde was duidelijk aanwezig! Christus is verrezen!

Dank aan allen die meehielpen voor de verzorging van dit parochiefeest! Dank aan hen die in het bijzonder bijdroegen tot het buffet Nina, Rosette, Claude, Paul, en Ethel en die zich hiervoor heel hard hebben ingezet. Verder ook dank aan Mevrouw Olga van het Grieks restaurant Kreta in Oostende voor haar bijdrage!

Dank aan Oksana, Rosette en Claude voor de versiering met bloemen van de kerk en al diegenen die geholpen hebben voor de zovele taken.

Voor meer foto’s: KLIK HIER

No comments yet

Comments are closed