Ons parochiefeest gedachtenis van de Heilige apostelgelijken Kyrillos en Methodios, Apostelen der Slaven, en tevens de dertiende verjaardag van de oprichting van deze parochie.

Op zaterdag 10 mei 2014 vierden we met luister en eer, en in een geest van intense vreugde de gedachtenis van de Heiligen Apostelgelijken Kyrillos en Methodios, Apostelen der Slaven, het patroonsfeest van onze Parochie.  Het was de dertiende verjaardag van de stichting van deze Parochie.  Het was Vader Bernard Peckstadt, de rector van deze Parochie die in Goddelijke Liturgie voorging in concelebratie met Vader Bart d’Huyvetter.

Vader Bart en Vader Bernard

Onze Metropoliet Athenagoras van België liet zich verontschuldigen wegens andere verplichtingen en vroeg om zijn zegen en groeten over te brengen aan de feestvierende Parochie. Het werd een heel mooie en harmonieuze Goddelijke Liturgie en er werd mooi gezongen door ons parochiekoor.

Na de Goddelijke Liturgie sprak Vader Bernard ons heel hartelijk toe. Zo zei hij o.m. dat wij allen geroepen zijn het voorbeeld van de Heiligen Kyrillos en Methodios na te volgen, opdat wij in hun spoor verkondigers mogen zijn van het orthodoxe geloof, zonder weliswaar aan proselytisme te doen. We zijn vooral geroepen getuige te zijn van ons geloof bij onze orthodoxe broeders en zusters die verwijderd leven van onze Kerk.

Na de Liturgie hadden de gelovigen tijd om samen te zijn voor de Agapen die plaats hadden juist achter de kerk in de zaal “De Volksbond” te  Oostende. Er heerste een gezellige sfeer en de paasvreugde was duidelijk aanwezig!

Dank aan allen die meehielpen voor de verzorging van ons parochiefeest!

Dank ook aan hen die in het bijzonder bijdroegen tot het buffet! Dank aan diegenen die geholpen hebben voor het op netten van onze kerk. Hierbij willen wij toch speciaal vernoemen : Ethel, Marie-Thérese, Claude, Paul, Cathy, Frida en alle anderen die zich bijzonder hebben ingezet.

No comments yet

Comments are closed