Oecumenische Wake in de Anglikaanse Pro-Kathedraal van de Heilige Drieëenheid in Brussel

BRUSSEL
Op donderdag 24 januari 2013 had in de Anglicaanse Pro-Kathedraal van de Heilige Drie-eenheid in Brussel de grote jaarlijkse Oecumenische Wake plaats, voorgegaan door de vertegenwoordigers van de Christelijke Kerken in België: Hunne Excellenties de Bisschoppen Jean Kockerols (Rooms-Katholieke Kerk) en Athenagoras van Sinope (Orthodoxe Kerk), Canon Robert Innes (Anglicaanse Kerk) en Dominee Steven Fuite (Verenigde Protestantse Kerk in België).

Waren ook aanwezig: Zijn Excellentie Aartsbisschop Giacinto Berloco, Pauselijke Nuntius in België, Eerwaarde Haroution van de Armeense Apostolische Kerk in België, priesters en bedienaren van alle Christelijke Kerken in ons land.

De dienst werd gevierd volgens de Anglicaanse ritus en de gezangen opgeluisterd door een koor van de Pro-Kathedraal, alsook door de verzamelde gemeenschap. Na het Evangelie over de  Parabel van de Barmhartige Samaritaan, was het Oikonomos Evangelos Psallas (Oecumenisch Patriarchaat) die de homilie hield.

Op het einde van de Dienst waren het de Bisschoppen Jean Kockerols en Athenagoras van Sinope en Canon Robert Inees die de slotzegen uitspraken. Er volgde een receptie in de benedenzaal van de Pro-Kathedraal.

Voor meer foto’s van de wake: KLIK HIER

No comments yet

Comments are closed