Feestelijke Liturgie te Oostende

Feestelijke Liturgie

Feest van de heilige Johannes, profeet Voorloper en Doper

Op donderdag 7 januari 2016 vierden we in onze Orthodoxe Parochie van de HH. Kyrillos en Methodios van Oostende het Feest van de Synax van de Heilige Johannes, pofeet, Voorloper en Doper van onze Heer. Het was tevens ook het Russisch Kerstfeest volgens de Juliaanse kalender.

Tijdens de kleine intocht

Dit gebeurde met de viering van de Goddelijke Liturgie, voorgegaan door Vader Bernard Peckstadt (rector van de Parochie van Oostende), Vader Bart D’huyvetter en Vader Andreas D’hoe.

Bij de Grote Intocht

Een grote menigte van gelovigen komende uit Oostende en regio hadden er aan gehouden om dit samen te vieren.

Na de Goddelijke Liturgie nam Vader Bernard het woord en wenste hen allen een gelukkig nieuwjaar en een zalig feest toe en hij moedigde iedereen aan om ook de andere kerkelijk feesten samen talrijk te vieren.

In het grieks noemt men dit ‘Despotikes Eortes’, namelijk de feesten die onmiddellijk betrekking hebben op onze Heer en God en Verlosser Jezus Christus. Zo vieren we ook het feest van de Theofanie of de Doop van Christus. Vader Bernard bedankte vervolgens de concelebranten: Vader Bart en Vader Andreas de bedienaar van de Parochie van Oostende.

Vervolgens dankte hij het koor en de koorleider Stefaan voor de goede verzorging van deze dienst, alsook de acolyten voor hun dienstwerk.

Op het einde van de Goddelijke Liturgie werd eerst nog het traditioneel Basiliosbrood gezegend en gesneden door Vader Bernard.

Het snijden van het Basiliosbrood

Tenslotte volgden er nog feestelijke agapen. Het werd een waarlijk mooi feest voor alle aanwezige gelovigen.

Tijdens de feestelijke agapen bij het begin van het nieuwe jaar

No comments yet

Comments are closed