Feest van de Verheerlijking op de Thaborberg op 5 augustus 2016 te Oostende.

Feest van de Verheerlijking op de Thaborberg

5 augustus 2016 te Oostende.

Op vrijdag 5 augustus 2016 vierden we s’avonds de Goddelijke Liturgie in onze Orthodoxe Parochie van de HH. Kyrillos en Methodios te Oostende en dit ter ere van het groot feest van de Verheerlijking op de Thaborberg of Transfiguratie.

De dienst werd voorgegaan door Vader Bernard Peckstadt, in concelebratie met Vader Andreas D’hoe.

Na de dienst benadrukte Vader Bernard de hoop dat velen uit de regio de liturgische diensten zouden bijwonen ter ondersteuning van Vader Andreas.

Na de dienst was er een gezellig samenzijn met agapen verzorgd door enkele parochianen. Hartelijk dank aan onze trouwe ploeg om dit mede mogelijk te maken.

Liturgische teksten van het Feest

Op de zesde van deze maand: de gedachtenis van de Verheerlijking van onze Heer,
God en Verlosser Jezus Christus.

De Tabor is meer verheerlijkt dan alle delen der aarde,
want hij heeft Gods natuur zien stralen in heerlijkheid.

De zesde dag werd Christus van gedaante verander:
aan Hem zij eer en macht in de eeuwen der eeuwen. Amen.

(Synaxarion)

Het feest van de zintuigen.

Het getuigenis van het verheerlijkte lichaam

            In het vooruitzicht dat Gij door de Geest naar de mensen zult komen als enige Zoon, roept David van ver de schepping op tot vreugde en profeteert dat de Tabor en de Hermon zich zullen verheugen in Uw Naam. Want, Schepper, Gij zijt naar de Berg gegaan met uw leerlingen. Gij zijt van gedaante veranderd. Gij hebt de gloed van het licht aan de natuur, die door Adam verduisterd was, teruggegeven. Gij hebt deze natuur omgevormd in de glorie van de pracht van de Goddelijkheid. Wij zingen U : Schepper van het heelal, ere zij U.

Van gedaante veranderd op de Berg, Christus onze God, hebt Gij aan Uw Apostelen  Uw glorie geopenbaard, zoveel, zegt de byzantijnse liturgie en de gelovigen als zij konden verdragen.

Doe ook over ons, zondaars, Uw eeuwig Licht stralen.  Door de voorspraak van de Moeder van God, Gij die het Licht schenkt. Ere zij U

Na de liturgie zegening en uitreiking van
de eerste druiventrossen en fruit.

No comments yet

Comments are closed