Diaken Leonid benoemd als Diaken in de parochie van Brugge en Oostende

Diaken Leonid D’hoe heeft aan Aartsbisschop Job van Telmissos de vraag gesteld om over te komen naar ons Aartsbisdom en dit werd ingewilligd. Diaken Leonid werd geboren als Kurt D’hoe op 15 januari 1968 te Ninove.

Zijn jeugd bracht hij door te Liedekerke, aan de oevers van de lieflijke Dender. Deze pendel gemeente maakt deel uit van het groene en glooiende Pajottenland, grenzend aan de Brusselse metropool. Hij studeerde aan de V.U.B. en behaalde een diploma als sociale en culturele agoog en later als vrijetijdsagoog. Als sociaal werker te Brussel begeleidde hij eerst thuislozen naar herintegratie toe, daarna ook licht mentaal gehandicapten. Sinds een vijftal jaar geeft hij Orthodoxe godsdienstles.

Te Brussel leerde hij ook Nina Berdier kennen, met wie hij ondertussen al zeventien jaar gehuwd is. Samen begonnen ze tevens aan een spirituele zoektocht, die hen beiden deed besluiten toe te treden tot de Orthodoxie. Het was Vader Bart D’Huyvetter die hen samen opnam in zijn toenmalige parochie van de HH Silouan de Athoniet en Martinus van Tours te Brussel. Onder impuls van Vader Bart ging hij theologie studeren en behaalde zijn diploma.

Op 8 oktober 2011 werd hij te Parijs, tijdens de liturgie die plaatshad aan het “Institut de théologie orthodoxe Saint Serge” door Aartsbisschop Gabriël van Komana tot diaken gewijd. Gedurende twee jaar en een half diende hij in de Orthodoxe parochie van de H. Georgios de Trofeedrager te Antwerpen, samen met de rector Vader Luc Gabriëls. Deze kerkgemeenschap stopte kortgeleden haar werking daar de gezondheidstoestand en leeftijd van de priester Vader Luc het hem niet meer toelieten te celebreren.

Vader Leonide vroeg aan Metropoliet Athenagoras hem te willen opnemen in ons Aartsbisdom en vroeg om onder zijn herderschap te mogen dienen. Zowel Mgr Job van Telmessos als Metropoliet Athenagoras gaven hun zegen voor zijn overstap. Van toen af staat Vader Leonide Vader Bernard en Vader Bart bij en werkt hij mee aan de verdere uitbouw van onze parochie te Oostende.

No comments yet

Comments are closed