Deelname Oecumenische Viering Wereldgebedsdag

Op de eerste vrijdag in maart wordt sinds 1927 wereldwijd, ieder jaar opnieuw, de internationale Wereldgebedsdag georganiseerd. Op verschillende plaatsen in ons land zijn sinds vele decennia en net zoals vele andere landen in de wereld, werkgroepen christenvrouwen actief die op deze dag een Oecumenische viering organiseren en die door gebed en actie voor meer solidariteit met vrouwen in nood ijveren. Zo ook te Oostende waar sinds enkele jaren Marie-Ethel Cladakis en ook Vader Andreas, als mede-organisatoren, onze parochie vertegenwoordigen en deze viering mee helpen vormgeven.

Dit jaar werd onze aandacht gevestigd op het lot van de Filippijnse vrouwen. De Katholieke Kerk mocht dit jaar het voortouw nemen tijdens de gebedsdienst die plaats had op 3 maart 2017 in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw  Koningin te Mariakerke, waar Priester Dirk Masschelein als voorganger de dienst deed. De viering werd omkaderd met traditionele Filippijnse dans en er werden teksten gelezen en liederen gezongen in de plaatselijke Filippijnse taal.

Marie-Ethel van onze parochie gaf tekst en uitleg in het Nederlands en het Engels betreffende de bedragen die vorig jaar na de gebedsdienst te Oostende werden overgemaakt voor projecten te Cuba. Verder verschafte ze informatie betreffende de projecten die dit jaar financieel ondersteund zullen worden in de Filippijnen. Achteraf stond Marie-Ethel ook in voor de collecte.

Het Onze Vader werd eerst in het Nederlands en dan ook in het Engels en in het Frans gebeden. Daarna luisterden we allen toe hoe hetzelfde gebed gezongen werd in het Filippino.

Na het gebed van de wegzending plaatsten Rev. Augustine Nwaekwe van de Anglicaanse Kerk, Priester Dirk Masschelein en Priester Andreas D’hoe zich voor het altaar en gaven gezamenlijk, en elk volgens hun eigen traditie, de zegen. Gaat nu allen heen in vrede!

ldgebedsdag georganiseerd. Op verschillende plaatsen in ons land zijn sinds vele decennia en net zoals vele andere landen in de wereld, werkgroepen christenvrouwen actief die op deze dag een Oecumenische viering organiseren en die door gebed en actie voor meer solidariteit met vrouwen in nood ijveren. Zo ook te Oostende waar sinds enkele jaren Marie-Ethel Cladakis en ook Vader Andreas, als mede-organisatoren, onze parochie vertegenwoordigen en deze viering mee helpen vormgeven.

Dit jaar werd onze aandacht gevestigd op het lot van de Filippijnse vrouwen. De Katholieke Kerk mocht dit jaar het voortouw nemen tijdens de gebedsdienst die plaats had op 3 maart 2017 in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw  Koningin te Mariakerke, waar Priester Dirk Masschelein als voorganger de dienst deed. De viering werd omkaderd met traditionele Filippijnse dans en er werden teksten gelezen en liederen gezongen in de plaatselijke Filippijnse taal.

Marie-Ethel van onze parochie gaf tekst en uitleg in het Nederlands en het Engels betreffende de bedragen die vorig jaar na de gebedsdienst te Oostende werden overgemaakt voor projecten te Cuba. Verder verschafte ze informatie betreffende de projecten die dit jaar financieel ondersteund zullen worden in de Filippijnen. Achteraf stond Marie-Ethel ook in voor de collecte.

Het Onze Vader werd eerst in het Nederlands en dan ook in het Engels en in het Frans gebeden. Daarna luisterden we allen toe hoe hetzelfde gebed gezongen werd in het Filippino.

Na het gebed van de wegzending plaatsten Rev. Augustine Nwaekwe van de Anglicaanse Kerk, Priester Dirk Masschelein en Priester Andreas D’hoe zich voor het altaar en gaven gezamenlijk, en elk volgens hun eigen traditie, de zegen. Gaat nu allen heen in vrede!

No comments yet

Comments are closed