Deelname aan het Joods lichtfeest

Op zondag 1 december 2013 had te Oostende in de context van het Joods Lichtfeest aan de Synagoge aldaar in de namiddag het ontsteken plaats van de 5 Chanoekakaarsen, bij het zingen van Joodse gezangen.

Nà het ontsteken van de 5 Chanoekakaarsen werden aan de kinderen versnaperingen uitgedeeld. De burgerlijke autoriteiten van de  Stad Oostende waren vertegenwoordigd in de persoon van de burgemeester van Oostende de heer Van De Casteele.

 Ook waren enkele vertegen-woordigers aanwezig van de andere in Oostende gevestigde religieuze gemeenschappen, en dit in het kader van de interreligieuze dialoog waartoe ze zich hebben geëngageerd.

Ook onze orthodoxe parochie van de HH. Kyrillos en Methodios te Oostende werd er vertegenwoordigd door Paul Remerie lid van onze parochie.

 

No comments yet

Comments are closed