Bezoek en Pontificale Liturgie van onze Nieuwe Metropoliet Athenagoras aan onze Parochie te Oostende.

Op zondag 12 april 2014Lazaruszaterdag – hadden wij een viering met een Pontificale Liturgie voorgegaan door onze nieuwe Metropoliet Athenagoras.

Voor deze Liturgie concelebreerden samen met onze Metropoliet Athenagoras, de Priesters Bernard Peckstadt (de rector van de parochie) en Bart D’Huyvetter. Het was een heel mooie en ingetogen Goddelijke Liturgie met de deelname van een grote menigte gelovigen.

Op het einde van de Goddelijke Liturgie sprak de metropoliet ons allen toe en benadrukte hij dat we nu in een belangrijke periode zijn van het Liturgisch jaar en dat we met Lazaruszaterdag en Palmzondag nu de grote week zullen intreden. Hij moedigde allen uit tot een actieve deelname aan de mooie liturgische vieringen die we tijdens deze groot week vieren en vooral het feest van Pasen.

Hij sprak er ook over de belangrijke gebeurtenis die hem te beurt zijn gevallen, namelijk eerst en vooral nog zijn aanstelling als metropoliet van ons Aartsbisdom, maar ook dat hij daar en boven vanaf februari van dit jaar ook deel uitmaakt als lid van de Synode van ons Oecumenisch Patriarchaat. Zo zal hij nu bijna maandelijks voor enige dagen naar Constantinopel moeten afreizen om daar deel te nemen aan deze vergaderingen van de Synode voorgezeten door Onze Oecumenische Patriarch Bartholomeos.

Verder kondigde hij ons ook het bezoek aan van Z.A. de Oecumenische Patriarch Bartholomeos aan Nederland van 23 april t.e.m. 27 april 2014. Zo zal de Patriarch op zaterdagavond 26 april de vespersdienst bijwonen in het Orthodox klooster van de Geboorte van de Moeder Gods van Asten en zal hij van op de troon de Goddelijke Liturgie bijwonen in de Sint Nicolaaskerk te Rotterdam.

Bij het zingen van een Trisagion - korte dienst van nagedachtenis

Daar en boven kondigde hij ook nog de jongeren dag aan welke plaats heeft op 1 mei in Vaalbeek nabij Leuven. Hij moedigde al onze jongeren aan daar aan deel te nemen!

Hij vroeg tenslotte voor hem te willen bidden, opdat hij deze zware taken steeds waardig zal mogen dragen.

 

No comments yet

Comments are closed