Blijde Intrede in Brugge van Koning Filip en Koningin Mathilde

Koning Filip en Koningin Mathilde hebben op 25 oktober 2013 hun Blijde Intrede gemaakt aan Brugge.

Daarmee is de provinciehoofdstad West-Vlaanderen de allerlaatste in de rij van de zogenaamde blijde intredes die Koning Filip en Koningin Mathilde in september en oktober in alle provincies hielden.

IMG_3338-1

 Tientallen kinderen en enkele royalisten stonden een uur voor aankomst al op post om het vorstenpaar te zien aankomen en hartelijk te ontvangen. Ze werden stipt om 11 uur in Brugge aan het Provinciaal Hof op de Grote Markt ontvangen door Provinciegouverneur Carl Decaluwé, de leden van de Bestendige Deputatie en de Burgemeester van Brugge, dhr. Renaat Landuyt. Tijdens dit bezoek mocht het koningspaar de provinciebestuurders en de burgemeesters van alle West-Vlaamse gemeenten ontmoeten. Ook de vertegenwoordigers van de erkende erediensten en van de vrijzinnigheid waren uitgenodigd, waaronder Z.E. Bisschop Jozef De Kezel (bisschop van Brugge – Rooms-Katholieke Kerk), Dominee Frans van der Sar (Verenigde Protestantse Kerk), E.H. Stephen Murray (Anglicaanse kerk), Z.E. Bisschop Athenagoras van Sinope en Priester Bernard Peckstadt, vergezeld van zijn echtgenote Catherine (Orthodoxe Kerk), alsook Mevr. Els Goderis (Unie van Vrijzinnigen).

0cb49c70be4f223fd5b19ecb7756ac78Bij deze plechtigheid nam eerst Gouverneur Carl Decaluwé het woord en stelde aan het koningspaar de grote dynamiek voor van de Provincie West-Vlaanderen. Zo had hij het onder andere over dat West-vlamingen gekend zijn als grote werkers en dat er nog vele kleine bedrijven zijn. Verder beklemtoonde hij dat haar Majesteit Mathilde ook van West-Vlaanderen afkomstig is en sprak haar ook nog even toe in het West-Vlaamse dialect, met een ludiek gekend gezegde.

Unknown

Na deze toespraak werd vanwege de Provincie een boekenpakket overhandigd aan de koningin met allemaal leesboeken geschreven door West-Vlamingen en waaruit de koningin kan voorlezen aan haar prinsen en prinsesjes. Nadien tekende de Koning en de Koningin nog het Gulden Boek.

De Koning en de Koningin gingen apart de prachtige raadszaal in en spraken de genodigden persoonlijk aan. Hare Majesteit Koningin Mathilde kwam aan de tafel van de vertegenwoordigers van de erediensten en was ze heel geïnteresseerd in de Orthodoxe Kerk en diens aanwezigheid in ons land. We waren aangedaan van haar eenvoud en de grote interesse die ze betuigde voor eenieder. Toen een hofdame haar kwam herinneren dat ze nog maar enkele minuten had, bleek ze heel verveeld en vroeg waarom ze haar toch altijd zo weinig tijd gunnen om met de mensen te spreken. Het was heel duidelijk hoe sociaal en luistervaardig ze is.

IMG_3102

Na deze plechtige ontvangst namen het koningspaar deel aan een werklunch met de gouverneur en enkele uitgenodigden. Tijdens deze lunch werd er vooral gesproken over de grenscriminaliteit en de veiligheid op zee. Na deze lunch verschenen ze op het terras van het provinciehuis en sprak de Koning Filip de menigte toe en dankte hen voor hun grote opkomst. Hierna volgde het volksbad op weg naar het Stadhuis van Brugge, waar het Vorstenpaar onder meer de gelegenheidstentoonstelling “De Belgische Vorsten in Brugge 1831-2013″ bezochten. Als afsluiter ging het vorstenpaar nog een boottochtje maken op de Brugse reien.

No comments yet

Comments are closed