Metropoliet Panteleimon van België

Zijn Eminentie Metropoliet Panteleimon van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, (in de wereld Nikolaos Kontogiannis) werd geboren in Chios (Griekenland) op 7 februari 1935. Na zijn middelbare studies liet hij zich inschrijven in het Theologisch Instituut van Halki (Turkije), waar hij afstudeerde als Masters in Theologie in het jaar 1957.

Metropoliet Panteleimon van België

Op 28 november 1954 werd hij tot diaken gewijd door Metropoliet Iakovos van Ikonium, die hem de naam Panteleimon toevertrouwde.  Dezelfde metropoliet wijdde hem tot priester op 18 oktober 1957.

 In november 1957 arriveerde hij in België, waar verschillende parochies oprichtte.  Hij werd gepromoveerd tot Archimandriet en Bisschoppelijk Vicaris van het Aartsbisdom van Frankrijk voor België en Luxemburg.

Nadat het Oecumenisch Patriarchaat in 1969 het Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg had opgericht, werd hij benoemd tot Vicaris Generaal.  In 1974 werd hij door de Heilige Synode van het Oecumenisch Patriarchaat eenparig verkozen tot hulpbisschop van de Metropoliet van België met de hoge titel van “Bisschop van Apollonia”.
Zijn bisschopswijding had plaats in de Orthodoxe Kathedraal te Brussel op 18 augustus 1974. Nadat de eerste Metropoliet van België, Mgr Emilianos Zacharopoulos in december 1982 door de Heilige Synode van het Oecumenisch Patriarchaat verkozen werd tot Metropoliet van Kos, werd Mgr Panteleimon vervolgens op 23 december 1982 eenparig verkozen tot Metropoliet van België en Exarch van Nederland en Luxemburg.

 Zijn Intronisatie had plaats op 23 januari 1983.  Sindsdien is zijn grote verdienste de verdere uitbouw van het Aartsbisdom en vooral de officiële erkenning van de orthodoxe eredienst door de Belgische overheid.

Adres:
Charbolaan 71 1030 Brussel  België
Tel. + 32.2/736.52.78  Fax: +32.2//735.32.64
E-mail: Eglise.orthodoxe@belgacom.net

Naamfeest: 27 juli
Bisschopswijding: 18 augustus 1974